نشریه های علمی انتشارات

در اسرع وقت تکمیل اطلاعات نویسندگان مقاله ها

 (پست شد: 2015-12-15)
نویسندگان محترم

لطفا با نام کاربری و رمز خود وارد سامانه شده و روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک و در تب ویرایش اطلاعات مقاله روی آیکون بررسی فراداده کلیک، اطلاعات و مشخصات نویسندگان همه فیلدها وارد و حتما فیلد مراجع نیز تکمیل گردد.
بیشتر...
1 - 1 (1)