نشریه های علمی انتشارات
سخن سردبیر

فهرست مطالب

 • مقالات

 • الگوی هماهنگی استراتژی های کسب و کار با تغییر و اثر هماهنگی بر عملکرد شرکت ها 
  سید علی اکبر افجه ای ; ابراهیم محمودزاده ; جمشید صالحی صدقیانی ; محسن ادبی فیروزجایی 1-31
  بازدید: 678
  بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی  
  نورمحمد یعقوبی ; جواد شکوهی ; حفصه رئیسی شهرویی ; فرزانه سیدی 32-56
  بازدید: 762
  بررسی رابطه اجزاء سرمایه فکری با محرک های نوآوری سازمانی 
  محمد محمودی میمند ; آمنه کیارزم 57-74
  بازدید: 520
  شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی 
  اعظم پهلوان صادق ; بیژن عبدالهی ; عبدالرحیم نوه ابراهیم ; حسن رضا زین آبادی 75-103
  بازدید: 315
  بررسی رابطۀ بین رهبری اصیل ادراک‌شده با مالکیت روان‌شناختی ترویجی و پیشگیری‌کننده 
  لیلا مرتضوی ; محمدحسین شجاعی 104-128
  بازدید: 368
  بررسی اثر جامعه پذیری بر جو اخلاقی، تعهد، هویت و رفتار شهروندی سازمانی 
  مرتضی مرادی ; ساناز روستایی 129-154
  بازدید: 399
  بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و پارانوئید (بدگمانی) سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده 
  نیکتا کاظمی مقدسی ; محمدرضا ذبیحی ; غلام عباس شکاری 155-180
  بازدید: 377