بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توجه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی

محمود عبدالله؛ یعقوب مهارتی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علی رضا خوراکیان

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.70254.1108

چکیده
  امروزه بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند سبب رونق اقتصادی کشورها گردد. با این حال بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط بعد از مدتی دچار بحران شده و از بین می‌روند؛ بنابراین لزوم توجه به عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها مهم و اساسی است. از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها فرهنگ شرکتی و گرایش به کار‌آفرینی است که این ...  بیشتر

بررسی نقش واسط سرمایه فکری در ارتباط بین رهبری تحول‌گرا و ادراک کارکنان از عملکرد کسب ‌وکار

ایمان حکیمی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.65779

چکیده
  مدیریت محیط پویای اقتصادی مستلزم توجه سازمان‌ها به اهمیت توسعه رهبری تحول‌گراست؛ زیرا این رهبران نقش فوق‌العاده‌ای در فرآیند ایجاد سرمایه انسانی و سایر ابعاد سرمایه فکری برای مدیریت و اعمال تغییرات و به‌تبع آن، بهبود عملکرد سازمانی دارند. بااین‌وجود، مطالعات اندکی برای ایجاد یک چارچوب مفهومی برای درک روابط فوق ایجاد شده است. ...  بیشتر

اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین نقش میانجی بهبود هزینه روابط خریدار و عرضه‌کننده در شرکت‌های توزیع و پخش

فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد؛ رؤیا عرجون؛ حیدر محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.72292

چکیده
  شرکت‌های توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و می‌توانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینه‌های  خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی ...  بیشتر

الگوی هماهنگی استراتژی های کسب و کار با تغییر و اثر هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

سید علی اکبر افجه ای؛ ابراهیم محمودزاده؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محسن ادبی فیروزجایی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.43243

چکیده
  تحقیقات نشان می دهد بیش از 70% تلاش ها برای تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند. شکست در اجرای تغییر دلایل زیادی دارد، اما چیزی که در سطح استراتژیک و کلان می تواند منجر به شکست در تغییرات شود، شاید نبود هماهنگی بین استراتژی کسب و کار و گونه های تغییر باشد. در این مقاله، هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های تغییر و تأثیر آن ...  بیشتر