1. فراتحلیل پژوهش‌های تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در ایران

قاسم بخشنده؛ جعفر عباس پور؛ علی چیت ساز

دوره 8، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v8i15.43455

چکیده
  در میان پژوهش‌های انجام شده درباره رهبری، رهبری تحول‌آفرین بیشتر بررسی شده است. در این میان، رشد پژوهش‌های مختلف در حوزه رهبری تحول‌آفرین و نقش آن در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، موجب پراکندگی اطلاعات در این حوزه گردیده است؛ ازاین‌رو انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظامند و علمی ...  بیشتر

2. تاثیر سبک رهبری تحول‌آفرین و یادگیری سازمانی در کاهش سکوت سازمانی

اکرم فرهادی؛ پریا غفوری؛ مهدی حقیقی کفاش؛ محمد ابراهیمی

دوره 7، شماره 13 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v7i13.40993

چکیده
  توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی آن بستگی دارد .هرقدر که سازمانها، بزرگتر میشوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه میشود. یکی از موضوعاتی که در جوامع سازمانی ایران موضوعی ناآشنا به‌شمار می‌آید و کمتر پژوهشی را در این خصوص میتوان یافت، پدیده سکوت سازمانی است که علیرغم وجود این واقعیت که سکوت کارمندان ...  بیشتر

3. بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

علی شائمی برزکی؛ مهناز محمدی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.33623

چکیده
  امروزه رشد و توسعه‌ی نیروی انسانی، افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. مباحث مربوط به سبک رهبری وکارآفرینی سازمانی از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. این پژوهش با هدف "بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به ...  بیشتر

4. اثر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوش سازمانی

صدیقه خورشید؛ عاطفه پاشازاده

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i11.44303

چکیده
  در محیط های به شدت متغیر، متلاطم، غیرقابل پیش بینی و مملو از عدم اطمینان، سازمان ها برای حفظ بقا، تضمین رشد، و کسب موفقیت بایستی از توانش و قابلیت یادگیری مستمر، مولد و خلاق برخوردار باشند تا بتوانند برای همه ذینفعان، بویژه مشتریان، ارزش برتر تولید کنند. توانش و قابلیت یادگیری سازمانی و توسعه مستمر آن، به عوامل متعددی از جمله هوشمندی ...  بیشتر