واکاوی مفهومی مؤلفه‌های سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد آمیخته)

حمید عرفانیان خان زاده

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 229-262

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30739.0

چکیده
  چکیده سکوت سازمانی از عوامل مؤثر و البته مانعی بزرگ در مسیر بروز و ظهور آرا و ایده‌های تازة کارکنان برای سازمان محسوب می‌شود. آنچه امروزه سازمان‌ها بدان بها می‌دهند استفادة بهینه از دیدگاه‌های کارکنان است؛ زیرا کارکنان با درک شکایات مشتریان، قادر خواهند بود راه‌حل‌های مناسبی مطرح کنند تا مدیران، با تحلیل هزینه‌ـ منفعت این نظرها ...  بیشتر

تاثیر سبک رهبری تحول‌آفرین و یادگیری سازمانی در کاهش سکوت سازمانی

اکرم فرهادی؛ پریا غفوری؛ مهدی حقیقی کفاش؛ محمد ابراهیمی

دوره 7، شماره 13 ، تیر 1394، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v7i13.40993

چکیده
  توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی آن بستگی دارد .هرقدر که سازمانها، بزرگتر میشوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه میشود. یکی از موضوعاتی که در جوامع سازمانی ایران موضوعی ناآشنا به‌شمار می‌آید و کمتر پژوهشی را در این خصوص میتوان یافت، پدیده سکوت سازمانی است که علیرغم وجود این واقعیت که سکوت کارمندان ...  بیشتر