تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

تأثیر بروز اخلاق حرفه ای کارکنان بر ایجاد تفاهم سازمانی

علی صفری؛ لیلا حجازی؛ سهیلا اعرابی

دوره 8، شماره 16 ، فروردین 1395، ، صفحه 92-113

https://doi.org/10.22067/pmt.v8i16.54620

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بروز اخلاق حرفهای کارکنان بر ایجاد تفاهم سازمانی در کارکنان دادگستری شهرستان اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان دادگستری شهرستان اصفهان و حجم نمونه 212 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری انجام شده است. ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر