دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1389)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

26

تعداد نویسندگان

512

 تعداد مقالات ارسال شده

2,919

تعداد مقالات رد شده

2,468

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

225

درصد پذیرش

8

 

نشریه علمی پژوهش نامه مدیریت تحول از سال 1388 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

 پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387

این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

 

این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 2000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

مقالات
بررسی نقش تعدیلگر هوش هیجانی در رابطه میان قابلیت های نوآوری و اثربخشی رهبری دانشگاهی

هومن ستاره آسمان؛ سید محسن علامه؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/pmt.v14i1.87855

چکیده
  این پژوهش آمیخته به بررسی تأثیر تعدیلگر هوش هیجانی رهبران بر رابطه میان قابلیت های نوآوری و اثربخشی رهبری دانشگاهی در 5 دانشگاه بزرگ دولتی در شهر تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش 217 نفر مدیر ارشد دانشگاهی شاغل در 5 دانشگاه دولتی منتخب از سطح الف شهر تهران شامل دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تربیت مدرس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توجه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی

محمود عبدالله؛ یعقوب مهارتی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علی رضا خوراکیان

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.70254.1108

چکیده
  امروزه بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند سبب رونق اقتصادی کشورها گردد. با این حال بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط بعد از مدتی دچار بحران شده و از بین می‌روند؛ بنابراین لزوم توجه به عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها مهم و اساسی است. از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها فرهنگ شرکتی و گرایش به کار‌آفرینی است که این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر فلات‌زدگی شغلی بر قصد ترک سازمان، نقش متغیرهای حمایت سازمانی ادارک شده، یادگیری خودکارآمدی، محوریت کار و متغیرهای تعدیلگر قدرت تحمل ابهام و مربیگری

علیرضا صارمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.68312.1027

چکیده
  هر چند در ادبیات به عوامل تاثیرگذار بر قصد ترک سازمان توجه کافی شده است، اما به فلات شغلی به شکلی منسجم و در قالب یک مدل توجه چندانی نشده است، حتی زمانی که کارمندان در پست‌های خود برای مدت زیادی می‌مانند و احتمال پیشرفت یا افزایش مسئولیت‌های شغلی کم است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فلات شغلی و تاثیر آن بر قصد ترک سازمان، با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل چابکی استراتژیک مبتنی بر تمایلات رفتاری مشتریان در صنعت بیمه

محمد امین احمدزاده؛ محسن مرادی؛ محمد رضا مستقیمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.76490.1303

چکیده
  چکیده:هدف: امروزه چابکی سازمانی به عنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان، افزایش بهره‌وری و روحیه کارکنان سازمان، ارتقای سطح تعهدسازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی و رضایت از زندگی در میان کارکنان سازمان مطرح شده است. در فضای کسب وکار غیر قابل پیش بینی و متغیر عصر کنونی، برتری در رقابت، هدف اصلی هر سازمانی است. در چنین شرایطی، کوچکترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان

مجید استیری؛ محمد مهرآیین (لگزیان)

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.69632.1077

چکیده
  امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‎های آکادمیک در حوزه فناوری‎های برتر، شرکت‎های دانش‎بنیان نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‎کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‎ها خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیران (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد)

امیر نیک کار؛ علی شیرازی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.75713.1283

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین تأثیرگذاری سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان و همچنین، تعیین این تأثیرگذاری از طریق متغیر میانجی هوش عاطفی درک شده مدیران است. در این راستا، کلیه کارکنان رسمی شاغل در شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 224 نفر از کارکنان است که بر اساس فرمول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده بر تمایل به سوت زنی

زهرا محمدزاده؛ محسن لعل علیزاده

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.75941.1287

چکیده
  از جمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان، سوت زنی است. اما سوت زنان همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. پژوهش حاضر در قالب دو فرضیه به بررسی اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده کارکنان بر تمایل به سوت زنی آنان پرداخته است. تمایل به سوت زنی برای شش نوع تخلف شامل دزدی، هدر دادن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نقش تعدیل‌گر رهبری اخلاقی در رابطه میان اعتبار بیرونی سازمان و رفتارهای غیر-اخلاقی سازمان‌یار (مورد مطالعه: گروه سایپا)

رضا سپهوند؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.73834.1222

چکیده
  رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار به آن دسته از رفتارهای انحرافی خلاقی گفته می‌شود که به دنبال حداکثر کردن منافع سازمان و ذینفعان از طریق دورزدن قانون و گمراه کردن نهادهای نظارتی و بالادستی است. در این راستا اعتبار بیرونی سازمان شاخص کیفیت سازمان و جهت‌دهنده رفتارهای کارکنان می‌باشد. رفتارهایی که می‌تواند برخلاف اخلاق، اما در جهت ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  چکیدهچکیدهدر دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. یکی از روش‌هایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورداستفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی ازجمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت ...  بیشتر

اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین نقش میانجی بهبود هزینه روابط خریدار و عرضه‌کننده در شرکت‌های توزیع و پخش

فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد؛ رؤیا عرجون؛ حیدر محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.72292

چکیده
  شرکت‌های توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و می‌توانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینه‌های  خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی ...  بیشتر

تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 32-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:
حبیب اله دعائی

سردبیر:
سعید مرتضوی

مدیر داخلی:
مریم ودیعی نوقابی


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 2383-4064

شاپا الکترونیکی: 2717-3399

ابر واژگان