مقالات
1. رسالت حرفه‌ای و بازآفرینی شغل: نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی

الهام ابراهیمی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.84944

چکیده
  چکیده رسالت حرفه‌ای به‌عنوان یک جهت‌گیری فعالانه و دیدگاهی متعالی نسبت به شغل، مفهومی است که به‌تازگی وارد ادبیات حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی شده است. این جهت‌گیری مصادیق رفتاری و ادراکی ویژه‌ای برای شغل در پی دارد. در پژوهش حاضر تأثیرپذیری مفهوم بازآفرینی شغل به‌عنوان یکی از این مصادیق موردبررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

مقالات
2. بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی

مریم طهرانی؛ فاطمه علیپور؛ لیلا شفیعی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-48

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2020.39994

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش­هایی که سازمان‌ها در محیط‌های پیچیده و پویا با آن مواجه‌اند، چگونگی ایجاد توازن بین فعالیت‌های اکتشافی و نوآورانه با فعالیت‌های بهره بردارانه است. فائق آمدن بر چنین چالشی مستلزم توجه سازمان‌ها به توسعه رهبری دوسوتوان است؛ زیرا این رهبران نقش بسیار مهمی در فرایند توسعه منابع انسانی، بهبود مدیریت سازمان ...  بیشتر

مقالات
3. کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد

حسین عبدالله زاده رافی؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31064.0

چکیده
  چکیده در عصر حاضر، تنها عامل ثابت در محیط سازمان­ها تغییر است. به عبارت بهتر سازمان­ها همواره در حال تغییر و تحول هستند، به شناخت الگوی ذهنی و ایجاد آمادگی لازم برای پذیرفتن تغییر در آن‌ها، نقش بسیار مهمی در موفقیت اجرای استراتژی تغییر محسوب می­شوند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر کشف الگوی ذهنی کارشناسان شهرداری مشهد نسبت ...  بیشتر

مقالات
4. تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین

حاجیه رجبی فرجاد؛ حنانه جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30671.0

چکیده
  شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آن‌ها جهت به‌کارگیری هرچه مطلوب‌تر این سرمایه سازمانی یکی از دل­مشغولی‌های مدیران سازمان­ها بوده و هست. از جمله عوامل مؤثر بر کارآیی سازمان، توجه به آوای کارکنان است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین است. برای اجرای این مطالعه از روش ...  بیشتر

مقالات
5. تبیین علّی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارت‌های شغلی، ابهام نقش و رهبری مشارکتی: نقش واسطه‌ای اعتماد تیمی

نوری کعب عمیر؛ منتهی موسوی؛ نسرین ارشدی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 101-130

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2020.39995

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین علّی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارت­های شغلی، ابهام نقش و رهبری مشارکتی با توجه به نقش واسطه­ای اعتماد تیمی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) است. نمونه این پژوهش شامل 321 نفر از کارکنان شرکت بهره­برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان بود که به روش ...  بیشتر

مقالات
6. ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت‌های شهرک صنعتی بیرجند

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ فاطمه سادات عمیدی؛ فرحناز آهنگ

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 131-160

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.81596

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مؤلفه­های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت­های شهرک صنعتی بیرجند است.  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی- کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی است. جهت انجام پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است.  در مرحله کیفی با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای  ...  بیشتر

مقالات
7. تحلیل روابط چندگانه ساختاری نقش چشم انداز زمان آینده در نحوه شکل گیری قرارداد روان‌شناختی کارکنان

سعید آیباغی اصفهانی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ محمد مهدی مهدوی؛ امید بهبودی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-188

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.76546

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش تحلیل روابط ساختاری نقش چشم‌انداز زمان آینده بر قرارداد روان‌شناختی است و چشم‌انداز زمان آینده (FTP) اشاره به تفاوت‌های فردی در تمایل به تفکر در مورد شرایط آینده دارد و غیر از توانایی، تفاوت‌های فردی را می‌سازد که در طول دهه‌های گذشته علاقه به دست آوردن آن را افزایش‌ داده است و هنگامی‌که قضاوت کارکنان از ...  بیشتر

مقالات
8. بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بی تمدنی سازمانی با نقش میانجی بی تمدنی تجربه شده

علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.81527

چکیده
  چکیدهانفعال و بی­تفاوتی مدیران، بی­تمدنی را به امری فراگیر در سازمان تبدیل می­کند و آسیب­های فراوان مادی و معنوی را به سازمان‌ها و جوامع وارد می­سازد؛ ازاین­رو تحقیق حاضر به «بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بی­تمدنی سازمانی با نقش میانجی بی­تمدنی تجربه شده در محیط کار» می­پردازد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

مقالات
9. بررسی تأثیر ادراک فرا شایستگی بر نگرش‌های شغلی

محسن رفیعی؛ علیرضا حدادیان؛ مرجان فیاضی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 207-228

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.84946

چکیده
      چکیده   هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر فرا شایستگی ادراک‌شده بر نگرش‌های شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد عاطفی نسبت به سازمان و تمایل به ترک خدمت هست. این پژوهش از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه هدف، ده بانک خصوصی و دولتی داخل کشور می‌باشند. برای سنجش فرا شایستگی ...  بیشتر

مقالات
10. واکاوی مفهومی مؤلفه‌های سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد آمیخته)

حمید عرفانیان خان زاده

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 229-262

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30739.0

چکیده
  چکیده سکوت سازمانی از عوامل مؤثر و البته مانعی بزرگ در مسیر بروز و ظهور آرا و ایده‌های تازة کارکنان برای سازمان محسوب می‌شود. آنچه امروزه سازمان‌ها بدان بها می‌دهند استفادة بهینه از دیدگاه‌های کارکنان است؛ زیرا کارکنان با درک شکایات مشتریان، قادر خواهند بود راه‌حل‌های مناسبی مطرح کنند تا مدیران، با تحلیل هزینه‌ـ منفعت این نظرها ...  بیشتر

مقالات
11. رابطه فرهنگ‌سازمانی و برنامه‌های تغییر در دانشگاه‌ها

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ سیدمحمد میرکمالی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 263-288

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.83396

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و برنامه‌های تغییر در دانشگاه‌هاست. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه موردمطالعه شامل کارکنان سه نوع دانشگاه دولتی، آزاد و پیام نور در شهر کرمان جمعاً به تعداد 1231 نفر است. نمونه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقالات
12. طراحی مدل استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی

تکتم ثقفی؛ محمود قربانی؛ نازیاسادات ناصری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 289-316

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.88304

چکیده
  چکیدهاستقرار سازمان مربی‌گرا با بهبود شایستگی‌ و آموزش کارکنان به گسترش همزمان یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی مرتبط است؛ ازاین­رو هدف این پژوهش، طراحی مدل استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان است. پژوهش از بُعد روش، ترکیبی؛ از بُعد راهبرد، پیمایشی – توصیفی و از بُعد هدف، ...  بیشتر