هزینه چاپ از سامانه به صورت آنلاین
پرداخت گردد
.- فایل با فرمت نهایی چاپ (طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)- چکیده مبسوط فارسی و لاتین در یک فایل باشد  تعداد کلمات چکیده مبسوط و بخش های آن طبق
فرمت باشد
(طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)نام و ترتیب نویسندگان بدون تغییر و فایل ها با فرمت word باشد.ممکن است نویسندگان محترم قبلا فایل ها را
ارسال فرمودند اما بعد بررسی مشخص شده که دستور العمل و فرمت رعایت نشده است مجدد
بازنگری و ارسال شود
.

نویسنده مسئول آدرس پست
الکترونیکی دانشگاهی خود را در مقاله درج فرمایند
.

مقاله پژوهشی
1. تجزیه و تحلیل پدیده پس رفت شغلی کارکنان با رویکرد فراترکیب

مهدی علی پور؛ جبار باباشاهی؛ علی حمیدی زاده؛ بقراط رشوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31117.0

چکیده
   از مهمترین جلوه های زندگی افراد در سازمان مسیر شغلی افراد است.در این مسیر میتوان حالات مختلف روحی و جسمی و اجتماعی را برای کارکنان متصور شد، هریک از این حالات متاثر از انفعلات شغلی کارکنان میباشد،یکی از انفعالات مهم که اغلب پژوهشگران منابع انسانی نیز در خصوص آن سکوت کرده اند پدیده پس رفت شغلی است.بنابراین هدف این پژوهش تببین علل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی

ناصر مطهری فریمانی؛ اعظم مدرس؛ نیلوفر جهان آرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31138.0

چکیده
  توانایی تشخیص و تسخیر دانش ضمنی خبرگان، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان‌ها در رویه‌ی مرسوم پویش محیطی محسوب می -شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که با کمک آن بتوان به دانش ضمنی خبره، در جهت شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانی، پی برد. از این رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تاثیر تعارض کارکردی و اشتراک دانش بر قابلیت‌های بازاریابی: تحلیل نقش تعدیلگری ارتباطات و شدت تعارض(مورد مطالعه: هتل درویشی مشهد)

معصومه عربشاهی؛ رها طمئنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.70306.1111

چکیده
  امروزه سازمان‌ها جهت درک و برآوردن نیازهای مشتریان و جلوگیری از گرایش آنان به رقبا، باید آمادگی واکنش به محیط روبه‌رشد رقابتی داشته‌باشند. به‌طوری‌که بتوانند نسبت به برآوردن نیازهای مشتریان و حفظ آنان هوشیاری نشان دهند. از اینرو بسیاری از سازمان‌ها استراتژی‌های خود را در راستای بهبود قابلیت‌های بازاریابی قرار داده‌اند. هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. رابطه بین تفاوت‌های نسل کاری در بروز اهمال‌کاری در کارکنان بخش بانکداری

فاطمه سادات وهاب زاده مقدم؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ ناصر میرسپاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.71761.1162

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمال‏کاری در نسل‌های مختلف کارکنان بخش خدمات صنعت بانکداری خصوصی در ایران است. در این پژوهش از روش کمّی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها بین 410 نفر از کارکنان بانک‌های خصوصی در شهر تهران، از آزمون‏های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت‏های بین نسلی ...  بیشتر