دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1389)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

23

تعداد نویسندگان

498

 تعداد مقالات ارسال شده

2,781

تعداد مقالات رد شده

2,337

درصد عدم پذیرش

84

تعداد مقالات پذیرفته شده

216

درصد پذیرش

8

 

نشریه علمی پژوهش نامه مدیریت تحول از سال 1388 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

 پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387

این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

مقالات
1. رسالت حرفه‌ای و بازآفرینی شغل: نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی

الهام ابراهیمی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.84944

چکیده
  چکیده رسالت حرفه‌ای به‌عنوان یک جهت‌گیری فعالانه و دیدگاهی متعالی نسبت به شغل، مفهومی است که به‌تازگی وارد ادبیات حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی شده است. این جهت‌گیری مصادیق رفتاری و ادراکی ویژه‌ای برای شغل در پی دارد. در پژوهش حاضر تأثیرپذیری مفهوم بازآفرینی شغل به‌عنوان یکی از این مصادیق موردبررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

مقالات
2. بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی

مریم طهرانی؛ فاطمه علیپور؛ لیلا شفیعی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-48

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2020.39994

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش­هایی که سازمان‌ها در محیط‌های پیچیده و پویا با آن مواجه‌اند، چگونگی ایجاد توازن بین فعالیت‌های اکتشافی و نوآورانه با فعالیت‌های بهره بردارانه است. فائق آمدن بر چنین چالشی مستلزم توجه سازمان‌ها به توسعه رهبری دوسوتوان است؛ زیرا این رهبران نقش بسیار مهمی در فرایند توسعه منابع انسانی، بهبود مدیریت سازمان ...  بیشتر

مقالات
3. کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد

حسین عبدالله زاده رافی؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31064.0

چکیده
  چکیده در عصر حاضر، تنها عامل ثابت در محیط سازمان­ها تغییر است. به عبارت بهتر سازمان­ها همواره در حال تغییر و تحول هستند، به شناخت الگوی ذهنی و ایجاد آمادگی لازم برای پذیرفتن تغییر در آن‌ها، نقش بسیار مهمی در موفقیت اجرای استراتژی تغییر محسوب می­شوند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر کشف الگوی ذهنی کارشناسان شهرداری مشهد نسبت ...  بیشتر

مقالات
4. تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین

حاجیه رجبی فرجاد؛ حنانه جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30671.0

چکیده
  شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آن‌ها جهت به‌کارگیری هرچه مطلوب‌تر این سرمایه سازمانی یکی از دل­مشغولی‌های مدیران سازمان­ها بوده و هست. از جمله عوامل مؤثر بر کارآیی سازمان، توجه به آوای کارکنان است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین است. برای اجرای این مطالعه از روش ...  بیشتر

مقالات
5. تبیین علّی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارت‌های شغلی، ابهام نقش و رهبری مشارکتی: نقش واسطه‌ای اعتماد تیمی

نوری کعب عمیر؛ منتهی موسوی؛ نسرین ارشدی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 101-130

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2020.39995

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین علّی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارت­های شغلی، ابهام نقش و رهبری مشارکتی با توجه به نقش واسطه­ای اعتماد تیمی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) است. نمونه این پژوهش شامل 321 نفر از کارکنان شرکت بهره­برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان بود که به روش ...  بیشتر

مقالات
6. ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت‌های شهرک صنعتی بیرجند

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ فاطمه سادات عمیدی؛ فرحناز آهنگ

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 131-160

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.81596

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مؤلفه­های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت­های شهرک صنعتی بیرجند است.  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی- کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی است. جهت انجام پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است.  در مرحله کیفی با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای  ...  بیشتر

مقالات
7. تحلیل روابط چندگانه ساختاری نقش چشم انداز زمان آینده در نحوه شکل گیری قرارداد روان‌شناختی کارکنان

سعید آیباغی اصفهانی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ محمد مهدی مهدوی؛ امید بهبودی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-188

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.76546

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش تحلیل روابط ساختاری نقش چشم‌انداز زمان آینده بر قرارداد روان‌شناختی است و چشم‌انداز زمان آینده (FTP) اشاره به تفاوت‌های فردی در تمایل به تفکر در مورد شرایط آینده دارد و غیر از توانایی، تفاوت‌های فردی را می‌سازد که در طول دهه‌های گذشته علاقه به دست آوردن آن را افزایش‌ داده است و هنگامی‌که قضاوت کارکنان از ...  بیشتر

مقالات
8. بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بی تمدنی سازمانی با نقش میانجی بی تمدنی تجربه شده

علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.81527

چکیده
  چکیدهانفعال و بی­تفاوتی مدیران، بی­تمدنی را به امری فراگیر در سازمان تبدیل می­کند و آسیب­های فراوان مادی و معنوی را به سازمان‌ها و جوامع وارد می­سازد؛ ازاین­رو تحقیق حاضر به «بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بی­تمدنی سازمانی با نقش میانجی بی­تمدنی تجربه شده در محیط کار» می­پردازد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

مقالات
9. بررسی تأثیر ادراک فرا شایستگی بر نگرش‌های شغلی

محسن رفیعی؛ علیرضا حدادیان؛ مرجان فیاضی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 207-228

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.84946

چکیده
      چکیده   هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر فرا شایستگی ادراک‌شده بر نگرش‌های شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد عاطفی نسبت به سازمان و تمایل به ترک خدمت هست. این پژوهش از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه هدف، ده بانک خصوصی و دولتی داخل کشور می‌باشند. برای سنجش فرا شایستگی ...  بیشتر

مقالات
10. واکاوی مفهومی مؤلفه‌های سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد آمیخته)

حمید عرفانیان خان زاده

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 229-262

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30739.0

چکیده
  چکیده سکوت سازمانی از عوامل مؤثر و البته مانعی بزرگ در مسیر بروز و ظهور آرا و ایده‌های تازة کارکنان برای سازمان محسوب می‌شود. آنچه امروزه سازمان‌ها بدان بها می‌دهند استفادة بهینه از دیدگاه‌های کارکنان است؛ زیرا کارکنان با درک شکایات مشتریان، قادر خواهند بود راه‌حل‌های مناسبی مطرح کنند تا مدیران، با تحلیل هزینه‌ـ منفعت این نظرها ...  بیشتر

مقالات
11. رابطه فرهنگ‌سازمانی و برنامه‌های تغییر در دانشگاه‌ها

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ سیدمحمد میرکمالی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 263-288

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.83396

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و برنامه‌های تغییر در دانشگاه‌هاست. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه موردمطالعه شامل کارکنان سه نوع دانشگاه دولتی، آزاد و پیام نور در شهر کرمان جمعاً به تعداد 1231 نفر است. نمونه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقالات
12. طراحی مدل استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی

تکتم ثقفی؛ محمود قربانی؛ نازیاسادات ناصری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 289-316

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.88304

چکیده
  چکیدهاستقرار سازمان مربی‌گرا با بهبود شایستگی‌ و آموزش کارکنان به گسترش همزمان یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی مرتبط است؛ ازاین­رو هدف این پژوهش، طراحی مدل استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان است. پژوهش از بُعد روش، ترکیبی؛ از بُعد راهبرد، پیمایشی – توصیفی و از بُعد هدف، ...  بیشتر

1. تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

2. تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 32-56

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر

4. بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

علی شائمی برزکی؛ مهناز محمدی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.33623

چکیده
  امروزه رشد و توسعه‌ی نیروی انسانی، افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. مباحث مربوط به سبک رهبری وکارآفرینی سازمانی از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. این پژوهش با هدف "بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز در محل کار: نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی کارکنان

محسن فرهادی نژاد؛ سجاد علی کرمی؛ مرضیه عبدی

دوره 11، شماره 2 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 29-52

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v11i2.74034

چکیده
  مطالعات گذشته نشان می­دهند زمانی که رهبران، رهبری تحول­آفرین سبز را اجرا می­کنند، به‌طور مثبتی مسئولیت زیست­محیطی شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی در سازمان حفاظت محیط‌زیست استان ایلام در سال 1397 انجام گرفت. در این پژوهش 130 نفر با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
1. تجزیه و تحلیل پدیده پس رفت شغلی کارکنان با رویکرد فراترکیب

مهدی علی پور؛ جبار باباشاهی؛ علی حمیدی زاده؛ بقراط رشوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31117.0

چکیده
   از مهمترین جلوه های زندگی افراد در سازمان مسیر شغلی افراد است.در این مسیر میتوان حالات مختلف روحی و جسمی و اجتماعی را برای کارکنان متصور شد، هریک از این حالات متاثر از انفعلات شغلی کارکنان میباشد،یکی از انفعالات مهم که اغلب پژوهشگران منابع انسانی نیز در خصوص آن سکوت کرده اند پدیده پس رفت شغلی است.بنابراین هدف این پژوهش تببین علل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی

ناصر مطهری فریمانی؛ اعظم مدرس؛ نیلوفر جهان آرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31138.0

چکیده
  توانایی تشخیص و تسخیر دانش ضمنی خبرگان، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان‌ها در رویه‌ی مرسوم پویش محیطی محسوب می -شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که با کمک آن بتوان به دانش ضمنی خبره، در جهت شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانی، پی برد. از این رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تاثیر تعارض کارکردی و اشتراک دانش بر قابلیت‌های بازاریابی: تحلیل نقش تعدیلگری ارتباطات و شدت تعارض(مورد مطالعه: هتل درویشی مشهد)

معصومه عربشاهی؛ رها طمئنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.70306.1111

چکیده
  امروزه سازمان‌ها جهت درک و برآوردن نیازهای مشتریان و جلوگیری از گرایش آنان به رقبا، باید آمادگی واکنش به محیط روبه‌رشد رقابتی داشته‌باشند. به‌طوری‌که بتوانند نسبت به برآوردن نیازهای مشتریان و حفظ آنان هوشیاری نشان دهند. از اینرو بسیاری از سازمان‌ها استراتژی‌های خود را در راستای بهبود قابلیت‌های بازاریابی قرار داده‌اند. هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. رابطه بین تفاوت‌های نسل کاری در بروز اهمال‌کاری در کارکنان بخش بانکداری

فاطمه سادات وهاب زاده مقدم؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ ناصر میرسپاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.71761.1162

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمال‏کاری در نسل‌های مختلف کارکنان بخش خدمات صنعت بانکداری خصوصی در ایران است. در این پژوهش از روش کمّی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها بین 410 نفر از کارکنان بانک‌های خصوصی در شهر تهران، از آزمون‏های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت‏های بین نسلی ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:
  حبیب اله دعائی

سردبیر:
  سعید مرتضوی

مدیر داخلی:
  مریم ودیعی نوقابی


شاپا چاپی: 2383-4064

شاپا الکترونیکی: 2717-3399

ابر واژگان