اطلاعات نشریه

پژوهش نامه مدیریت تحول

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: حبیب اله دعایی
سردبیر: سعید مرتضوی
شاپا چاپی: ۲۳۸۳-۴۰۶۴
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

سخن سردبیر  

 لزوم آگاهی مدیران نسبت به اهمیت جایگاه خود، به ویژه از بُعد عملکردی به عنوان یک ضرورت بنیادی شناخته شده است، زیرا بهبود عملکرد آن هم به صورت مستمر از جمله وظایف مدیران است. مدیران از طریق به کارگیری کارا و مؤثر منابع، اعم از انسانی و مادی به این مهم نایل می­شوند. از این منظر مدیریت فقط یک نام پرآوازه نیست بلکه مسؤولیتی متعهدانه است. فرض چند رشته­ای بودن مدیریت توجه به این مسؤولیت را نیز مضاعف کرده است زیرا دیدن افق­های دور مستلزم بهره­گیری از دانش­های گوناگون است. پذیرش این فرض، یادگیری را در مرکز شایستگی­های مدیران قرار می­دهد، از این رو پیوند مدیران با مراکز تولید، انتقال و ترویج دانش، همانا دانشگاه­ها، امری ضروری می­نماید و باید به آن توجه ویژه صورت گیرد. بین عاملین عرصه علم و عمل نیز این توافق وجود دارد که مدیران به دلیل توانایی تأمین مالی در کمک به امر آموزش و پژوهش، از نقشی تعیین­کننده برای مشارکت فعال در فعالیت­های دانشگاهی برخوردارند. از سوی دیگر تأکید بر همکاری­های پژوهشی بین دانشگاه­ها با سازمان­ها، طرفین را به تحقیقات مشترک ترغیب می­کند، اتخاذ این شیوه عمل، ضمن واقعیت بخشی به یافته­های پژوهش زمینه را برای اخذ بازخور از سازمان­ها نیز فراهم می­سازد که نتیجه آن ایجاد زمینه بیش­تر برای مشارکت مؤثرتر است. در این راستا، پژوهش­نامه مدیریت تحول از محققین و نویسندگان گران­قدر انتظار دارد در تحقیقات آتی خود به این مهم عطف توجه بیش­تری مبذول دارند و از این طریق فاصله بین نظر و عمل را کاهش دهند و آن دو را مقوّم یکدیگر قرار دهند.

 

و من الله التوفیق ...


دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

بررسی نقش میانجی تعهد عاطفی و تعدیلگری حمایت سرپرست در رابطه ناامنی شغلی و رفتارهای بازدارنده

محسن اکبری; مصطفی ابراهیم پور ازبری; یعقوب ممبینی; مسعود میرزا کاظمی

نویسندگان محترم لطفا با نام کاربری و رمز خود وارد سامانه شده و روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک و در تب ویرایش اطلاعات مقاله روی آیکون بررسی فراداده کلیک، اطلاعات و مشخصات نویسندگان همه فیلدها وارد و حتما فیلد مراجع نیز تکمیل گردد.

 

هدف این نشریه ارائه روش های گوناگون تغییر، بهبود و تحول سازمانی در سازمان های مختلف در قالب انتشار مقاله های علمی-پژوهشی اعم از کمّی و کیفی می باشد. به طوری که بتواند در جامعه علمی سهم خود را در حوزه تغییر و تحول ایفاد نموده، هم چنین مطالب آن به طور کاربردی برای سازمان ها قابل بهره برداری باشد. پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387 این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است. این نشریه در پایگاه های زیر نمایه می شود: - پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) - پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) - پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)