فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

طراحی الگوی مدیریت جانشین پروری با رویکرد داده بنیاد

محمود دانیالی ده حوض; سید محسن علامه; علی صفری

طراحی الگوی مدیریت استعداد در شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

رقیه پریش; حبیب اله سالارزهی; علیرضا موغلی; سید علیقلی روشن