واکاوی مفهومی مؤلفه‌های سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد آمیخته)

حمید عرفانیان خان زاده

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 229-262

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30739.0

چکیده
  چکیده سکوت سازمانی از عوامل مؤثر و البته مانعی بزرگ در مسیر بروز و ظهور آرا و ایده‌های تازة کارکنان برای سازمان محسوب می‌شود. آنچه امروزه سازمان‌ها بدان بها می‌دهند استفادة بهینه از دیدگاه‌های کارکنان است؛ زیرا کارکنان با درک شکایات مشتریان، قادر خواهند بود راه‌حل‌های مناسبی مطرح کنند تا مدیران، با تحلیل هزینه‌ـ منفعت این نظرها ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی جامعهپذیری سازمانی در رابطه منبع کنترل و هویت سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

مسعود حکیمی؛ حمید عرفانیان خانزاده؛ مسعود طاهری لاری

دوره 9، شماره 1 ، مهر 1396، ، صفحه 96-114

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v9i1.52772

چکیده
  در سال‌های اخیر در حوزه مدیریت سازمان‌ها، توانایی ایجاد هویت سازمانی و حس تعلق به سازمان توسط مدیریت را نقطه اهرمی توفیق سازمان می‌دانند و مهم‌تر از آن ،نحوۀ شکل‏گیری آن در سازمان و همچنین چگونگی پذیرش آن از سوی کارکنان است. صاحب‌نظران سهم جامعه‌پذیری با کیفیت را در این مهم قابل اعتنا می‌دانند. درحالی‌که بیشتر تحقیقات قبلی به ...  بیشتر