آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3109
تعداد پذیرش 253
تعداد پذیرش بدون داوری 88
تعداد عدم پذیرش 2633
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2403

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 251
تعداد مشاهده مقاله 279447
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 150595
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 63 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 94 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 186 روز
متوسط زمان داوری 58 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 150 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 141 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 230 روز
درصد پذیرش 8 %