آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2919
تعداد پذیرش 225
تعداد پذیرش بدون داوری 88
تعداد عدم پذیرش 2468
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2311

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 218
تعداد مشاهده مقاله 81477
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41161
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 65 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 122 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 195 روز
متوسط زمان داوری 67 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 155 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 145 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 252 روز
درصد پذیرش 8 %