آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2727
تعداد پذیرش 207
تعداد پذیرش بدون داوری 88
تعداد عدم پذیرش 2245
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2142

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 190
تعداد مشاهده مقاله 20367
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12525
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 68 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 145 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 184 روز
متوسط زمان داوری 71 روز
متوسط زمان پذیرش 93 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 159 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 153 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 271 روز
درصد پذیرش 8 %