آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2944
تعداد پذیرش 232
تعداد پذیرش بدون داوری 88
تعداد عدم پذیرش 2491
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2324

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 225
تعداد مشاهده مقاله 97985
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53809
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 65 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 116 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 193 روز
متوسط زمان داوری 65 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 154 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 144 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 246 روز
درصد پذیرش 8 %