آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2665
تعداد پذیرش 201
تعداد پذیرش بدون داوری 88
تعداد عدم پذیرش 2226
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2125

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 177
تعداد مشاهده مقاله 15781
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9006
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 69 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 149 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 183 روز
متوسط زمان داوری 71 روز
متوسط زمان پذیرش 91 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 159 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 153 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 274 روز
درصد پذیرش 8 %