آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2855
تعداد پذیرش 219
تعداد پذیرش بدون داوری 88
تعداد عدم پذیرش 2413
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2272

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 209
تعداد مشاهده مقاله 57638
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26189
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 66 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 130 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 193 روز
متوسط زمان داوری 69 روز
متوسط زمان پذیرش 114 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 155 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 147 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 254 روز
درصد پذیرش 8 %