منبع حمایتی

  • منابع داخلی دانشگاه

 

 سیاست دسترسی آزاد

این مجله سیاست دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را دنبال می کند به این امید که پژوهشی که به صورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود.

 

تاریخچه مجله

اولین شماره مجله در نیمه اول سال 1388 با پروانه انتشار نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387 به چاپ رسید . این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

 

 سیستم مشابهت‌یاب مقاله های علمی

پژوهش نامه مدیریت تحول برای جلوگیری از سرقت علمی از سامانه مشابهت‌یاب همیاب سینا وب استفاده می‌کند.

 

بیانیه محرمانگی

نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.