دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

30

تعداد نویسندگان

594

 تعداد مقالات ارسال شده

3,119

تعداد مقالات رد شده

2,644

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

257

درصد پذیرش

8

 

نشریه علمی پژوهش نامه مدیریت تحول از سال 1388 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

مقاله پژوهشی
مرور نظام‌مند مفهوم‌پردازی‌ها و عوامل بازدارنده و پیش‌برنده تغییر در سازمان‌های خانوادگی

طاهره عبادی؛ سیدحسین کاظمی؛ حسن دانایی فرد

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82388.1431

چکیده
  به‌رغم اینکه معمولاً سازمان­های خانوادگی در حاشیه پژوهش­های مدیریت قرار گرفته­اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین­المللی دارند. ازاین­رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده­ای به تمایزات این سازمان­ها با سازمان­های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه­های مورد‌توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر رهبری متناقض‌نما بر خلاقیت با نقش میانجی خودکارآمدی خلاقانه و هویت‌یابی با رهبر و نقش تعدیل‌گر فشار بارکار و نیاز کارکنان به ثبات شناختی

فاطمه قربانی؛ قاسم اسلامی؛ حسین افخمی روحانی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 44-89

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84785.1489

چکیده
  در عصر کنونی که سازمان­ها با محیط رقابتی جهانی روبه­رو هستند، نیاز به خلاقیت­ به‌شدت در فضای کاری احساس می‌شود. سازمان­ها برای حرکت در این مسیر پر از چالش و بقا در این فضای رقابتی نباید بر شیوه­های قدیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای حال حاضر سازمان نیست پافشاری کرده و باید از شیوه­های خلاقانه برای انجام کارها در سازمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه روند تغییر نظام معنایی کارمندان ناشی از فعالیت گفتمانی مدیر

سعید صحت؛ مهدی یزدان‌شناس؛ حامد دهقانان؛ امیر صفری مقدم

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 90-113

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.80336.1390

چکیده
  تغییر سازمانی همواره از مسائل پر چالش مدیران بوده است. شرکت‌هایی که نمی‌توانند با تغییرات همراه شوند نابود می‌شوند. کارمندان به‌عنوان یکی از عوامل موفقیت یا شکست پیاده‌سازی استراتژی مطرح بوده‌اند و لزوم همراه سازی کارمندان بر کسی پوشیده نیست. کارمندان بر مبنای نظام معنایی خود، پدیده‌ها و اتفاقات را تعبیر و تفسیر می‌کنند. معنا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی: رویکرد فراتحلیل

سعید نوراللهی؛ سیروس قنبری

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 114-146

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.85077.1502

چکیده
  امروزه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌منظور به اشتراک‌گذاری دانش و نوآوری‌های خود و صنایع به‌منظور کسب نوآوری‌های تولید شده توسط دانشگاه از استراتژی مرزگستری بهره می‌گیرند و از این طریق نیازهای یکدیگر را تأمین می‌نمایند؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مرزگستری و نوآوری شکل می‌گیرد. ازاین‌رو هدف این پژوهش واکاوی نقش مرزگستری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایداری تغییرات سازمانی در بانک‌های خصوصی ایران: راهبردها و پیامدها

محمد صادق دادمهر؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 147-188

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81906.1416

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد اجرای تغییر در سازمان‌ها همیشه آن‌طور که رهبران تغییر فرض می‌کنند، فرایند ساده‌ای نیست و فقط تعداد محدودی از سازمان‌ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. درواقع بیشتر سازمان‌ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد، ناکام مانده‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش‌های حقوقی کسب‌وکارها در متاورس به روش دلفی

محسن لعل علیزاده؛ زهرا محمدزاده

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 189-215

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.85022.1499

چکیده
  متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می‌توانند با دارایی‌های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند؛ اما چشم‌انداز قانونی کسب‌وکارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هرروز ابعاد جدیدی به آن افزوده می‌شود. متاورس کسب‌وکارها را هم ازنظر محتوا و هم ازنظر فرایندهای اجرای فعالیت‌ها به شیوه بنیادین تحت تأثیر قرار خواهد داد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی سبز

محبوبه نیکخصال؛ محمد حسن شکی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 216-237

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82665.1440

چکیده
  هدف از این مقاله مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل­گر مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه علوم پزشکی بابل است. روش تحقیق کمی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل (6400 نفر) بود. روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله­ای است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمارآمیز در سازمان‌های دولتی با رویکرد FCM

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 238-272

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84834.1491

چکیده
  ‌سبک رهبری استثمارآمیز از سبک‌های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می­پردازند، موجب بروز آسیب­های فردی، گروهی و سازمانی می­گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان‌های دولتی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عجین‌شدن با برند در صنعت هتلداری: نقش مسئولیت اجتماعی سازمانی، اعتماد برند و هویت‌یابی برند

جمشید سالار؛ رمضان غلامی اواتی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 273-301

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82973.1447

چکیده
  عجین‌شدن با برند، امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بازاریابی شناخته می‌شود. عجین‌شدن با برند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت‌ها می‌شود و عملکرد آن‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، شرکت‌ها به دنبال شناسایی استراتژی‌های مناسبی برای افزایش عجین‌شدن مشتریان با برندهای خود هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران

حسین علی نجفی؛ ناصر پورصادق؛ حامد رحمانی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 302-339

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.83151.1463

چکیده
   رهبری، رویکردی است در حوزه سازمان و مدیریت که به دلیل تنوع در برداشت­ها عمدتاً به گونه رهبر- محور ارائه شده و نقش پیروان و زمینه در معادله رهبری نادیده انگاشته شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان­­­های دولتی ایران است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. برای استخراج ابعاد و طراحی مدل از روش فراترکیب ...  بیشتر

بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد

محمدصادق اکبری نوقابی؛ آذر کفاش پور؛ مهدی بهرامی؛ سجاد پورکیان

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، ، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.72474.1360

چکیده
  پژوهش، با هدف بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجیگری سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری در جامعۀ آماری شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، اثبات‎گرایی؛ از نظر رویکرد، استقرایی؛ از نظر نوع هدف، کاربردی؛ از نظر نوع ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر نوع داده‌ها، ...  بیشتر

پایداری تغییرات سازمانی در بانک‌های خصوصی ایران: راهبردها و پیامدها

محمد صادق دادمهر؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، ، صفحه 147-188

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81906.1416

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد اجرای تغییر در سازمان‌ها همیشه آن‌طور که رهبران تغییر فرض می‌کنند، فرایند ساده‌ای نیست و فقط تعداد محدودی از سازمان‌ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. درواقع بیشتر سازمان‌ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد، ناکام مانده‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  چکیدهچکیدهدر دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. یکی از روش‌هایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورداستفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی ازجمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت ...  بیشتر

تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی چالش‌های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM)

حسن دانایی فرد؛ حسین کاظمی؛ مهسا کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.81350.1405

چکیده
  امروزه ظهور و گسترش فناوری‌های دیجیتال، دولت‌ها را به سمت استفاده از فناوری‌ها برای بهبود خدمات عمومی و کیفیت اداره امور عمومی سوق داده است؛ چرا که در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان‌های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان و به منظور جلوگیری از داروینیسم دیجیتال به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. تحول دیجیتال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه مدل ارزیابی فرصت‌کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان

حسین مقدم کیا؛ حیدر امیران؛ عبدالله کولوبندی؛ محمدرضا کابران زاده قدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.87752.1566

چکیده
  زمینه و هدف: فرصت کارآفرینی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بالقوه امکان‌پذیر و سودجویانه می‌توان دید که محصول یا خدمات جدید نوآورانه‌ای را به بازار ارائه می‌دهد. بنابراین ارزیابی مناسب فرصت‌های کارآفرینی می‌تواند به بالا رفتن احتمال موفقیت سازمان و کسب‌و کار منجر شود. بر همین اساس هدف این پژوهش ارایه ارایه الگوی ارزیابی فرصت‌کارآفرینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دوسوتوان با نقش میانجی سرمایه فکری (نمونه پژوهش: مدیران شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد)

معصومه عربشاهی؛ محیا اسحق زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.83662.1468

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دو سوتوان با نقش میانجی سرمایه فکری بوده‌است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با تعداد 153 نفر است؛ با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس و بر اساس فرمول کوکران، 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل اعتماد سازمانی با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

آرزوسادات هاشمی امین؛ غلامرضا ملک زاده؛ یعقوب مهارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.86226.1530

چکیده
  اعتماد در سازمان به سه دسته اعتماد فردی، اعتماد بین‌فردی و اعتماد سازمانی تقسیم می‌شود. با وجود اینکه برخی از تحقیقات پیشین به بررسی اعتماد در سازمان، علی‌الخصوص اعتماد بین‌فردی پرداخته‌اند، تحقیقی که به طور خاص به اعتمادسازمانی، به معنی اعتماد کارکنان به سازمان بپردازد، کمتر دیده می‌شود و نبود مدل اعتماد سازمانی، بالاخص در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر قابلیت شبکه‌سازی بر نوآوری دوسوتوان با تأکید بر نقش میانجی‌گری کاربردهای دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات بانکی)

سجاد فارسی؛ روزبه درویشی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.86592.1539

چکیده
  امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان جایگاه ویژه‌ای در شکوفایی اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها بویژه فعالان حوزه فناوری اطلاعات بانکی همواره با تغییر سلیقه مشتریان مواجه بوده و از طرفی نیازمند ارتقاء نوآوری در جهت بهبود مستمر خود هستند. یکی از راه‌های بهبود نوآوری در این سازمان‌ها بکارگیری دانش و جذب آن از طریق توسعه قابلیت شبکه‌سازی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل افشاگری سازمانی ،در سازمان‌های دولتی (رویکرد کیفی: تحلیل تم)

شهرام پورمحمد؛ محمدرضا جابرانصاری؛ یوسف محمدی مقدم؛ عادل صلواتی؛ محمد حکاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84001.1473

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر باهدف طراحی مدل افشاگری سازمانی در سازمان‌های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی، ازلحاظ رویکرد پیمایشی-توسعه‌ای، و ازلحاظ نوع، کیفی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و مشاورین مجرب منابع انسانی و مدیریت دولتی بودند که بر اساس ...  بیشتر

ابر واژگان