دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1389)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

27

تعداد نویسندگان

526

 تعداد مقالات ارسال شده

2,975

تعداد مقالات رد شده

2,519

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

233

درصد پذیرش

8

 

نشریه علمی پژوهش نامه مدیریت تحول از سال 1388 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

 پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387

این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

 

این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 4000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

مقاله پژوهشی
شناسایی ارتباط میان سبک‌شناختی تصمیم‌گیری و رفتار کاری نوآورانه

امین هاشمی؛ عبدالله جاسبی؛ علی بنیادی نائینی؛ محمدرضا دلیری

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.74795.1245

چکیده
  مطالعه سیر تحولات در سازمان‌های کنونی از غلبه روند‌های جدید بر فضای کسب‌وکارها حکایت دارد که در آن نوآوری عامل اصلی پیشرفت و رقابت‌پذیری تلقی می‌شود. در این میان کارکنان به‌عنوان آغازگران فرآیند نوآوری، از نقشی مهم در پیشبرد و اجرای سیاست‌های نوآورانه در سازمان‌ها برخوردارند. سبک‌های شناختی عامل ایجاد تمایز در افراد بوده و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی پیشایندها و پسایندهای پرسه زنی اینترنتی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مریم طهرانی؛ یوسف وکیلی؛ محمدباقر کمبرانی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 42-83

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.79305.1363

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای پرسه­زنی اینترنتی در سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات آمیخته است. در بخش کیفی نیز از روش فراترکیب استفاده گردید. به این منظور مطالعات انجام‌ شده در زمینة پیشایندها و پسایندهای پرسه­زنی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین نقش امنیت روان‌شناختی زنان در رابطه میان پنهان‌کاری دانش، عملکرد شغلی و رفتارهای یاری‌رسان: نقش تعدیل‌گری بدبینی سازمانی

قاسم اسلامی؛ مریم رحیم نیا؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 84-120

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.74809.1263

چکیده
  زنان به­عنوان نیمی از جمعیت نقش قابل‌توجهی در پیشرفت جامعه ایفا می­کنند. حضور زنان در سال­های اخیر در سازمان­های دولتی به‌طور چشم­گیری افزایش پیدا کرده است. برای دستیابی به سازمانی که کمترین آسیب­ها را از پنهان­کاری دانش می­بیند، می­توان با ایجاد جوّی مبتنی بر امنیت روان‌شناختی، پنهان­کاری را به حداقل رساند و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی نوآورانه بانکداری اجتماعی مبتنی بر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران

علی محمودی؛ عباس خمسه؛ مهرداد حسینی شکیب

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 121-149

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.79121.1358

چکیده
  توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیز کشورها به منابع اطلاعاتی و ارتباطی برخط، بانک‌ها را با توجه به جایگاه استراتژیکی که در صنعت مالی دارند، در سال‌های اخیر از فضای سنتی به بستر بانکداری مبتنی بر زیرساخت‌های متمرکز و فرا شعبه­ای سوق داده است. مفهوم بانکداری اجتماعی با تکیه بر ارتقاء فناوری و داده محوری، فضای جدیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رهبری دوسوتوان بر بازآفرینی شغلی با تأکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و نقش تعدیل‌کننده تبادل اجتماعی سازمان

محمد صادق حسن زاده پسیخانی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ میر حامی مؤذن جمشیدی؛ میر هادی مؤذن جمشیدی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 150-175

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.74936.1249

چکیده
  غیرقابل‌پیش‌بینی شدن و نامشخص بودن شرایط کار، مکانیز­م­های انعطاف‌پذیری و تغییر در کاربردهای فعلی تئوری طراحی شغل را فراهم نموده است؛ ازاین‌رو هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی­گری گرایش کارآفرینانه و تعدیل­گری تبادل اجتماعی سازمان در تأثیرگذاری رهبری دوسو توان بر بازآفرینی شغلی است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگزینی سیستم مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا و رهبری خدمتگزار در ایجاد تعهد عاطفی و توانمندسازی روان‌شناختی

خلیل صفری؛ رمضان غلامی؛ ایمان حکیمی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 176-204

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.78593.1352

چکیده
  بر اساس نظریه تبادل اجتماعی و همچنین نظریه جایگزین‌های رهبری، در صورت وجود زیرساخت‌های لازم، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی می‌تواند جایگزین تأثیر رهبری خدمتگزار در ارتقاء تعهد عاطفی و توانمندسازی روانی کارکنان باشد. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال بررسی جایگاه و تأثیر هر یک از متغیرهای مطرح شده در سازمان استانداری فارس است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در آموزش‌وپرورش

امیر رفسنجانی؛ محمود قربانی؛ الهام فریبرزی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 205-228

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.76816.1308

چکیده
  آموزش‌وپرورش یک نهاد اجتماعی است که نقش اساسی در اداره امور جامعه دارد. تداوم بالندگی و بقای آن را با ارتقاء سرمایه فکری و حرکت به سمت نوآوری می‌توان تضمین کرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر، دستیابی به وضعیت موجود هر یک از دو متغیر سرمایه فکری و نوآوری سازمانی و همچنین ارتباط بین این دو متغیر در آموزش‌وپرورش بود. برای انجام تحقیق از ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  چکیدهچکیدهدر دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. یکی از روش‌هایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورداستفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی ازجمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت ...  بیشتر

تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین نقش میانجی بهبود هزینه روابط خریدار و عرضه‌کننده در شرکت‌های توزیع و پخش

فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد؛ رؤیا عرجون؛ حیدر محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.72292

چکیده
  شرکت‌های توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و می‌توانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینه‌های  خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی ...  بیشتر

تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 32-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:
حبیب اله دعائی

سردبیر:
محمد مهرآیین

اعضای هیات تحریریه:
مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی حسین رحمان سرشت فریبرز رحیم نیا مهرداد مدهوشی سعید مرتضوی محمد مهرآیین نورمحمد یعقوبی

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
علیرضا منتظمی

مدیر داخلی:
مریم ودیعی نوقابی


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 2383-4064

شاپا الکترونیکی: 2717-3399

ابر واژگان