آخرین ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام
طبق آخرین گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، ضریب تاثیر نشریه مدیریت تحول، 0.405 و کیفیت آن Q2 می‌باشد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید نشریه
به اطلاع کاربران گرامی می رساند مقالات شماره جدید پژوهش نامه مدیریت تحول، در سایت نشریه به نشانی  https://tmj.um.ac.ir/issue_4019_5578.html   منتشر شده است.    

مطالعه بیشتر