نام داور سمت / سازمان
محمدرضا آهنچیان دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب ابراهیم پور دانشگاه محقق اردبیلی
الهام ابراهیمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی ابراهیمی نژاد دانشگاه باهنر کرمان
سلیمان احمدزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
آرمان احمدی زاد دانشگاه کردستان
قاسم اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
احمدرضا اصغرپور ماسوله دانشگاه فردوسی مشهد
محسن اکبری دانشگاه گیلان
مجتبی امیری دانشگاه تهران
مقصود امین خندقی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا امینی دانشگاه شیراز
عبدالمجید ایمانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
روح الله باقری دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی بذرافشان مقدم دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر بهمنی دانشگاه پیام نور
حسن بودلایی دانشگاه تهران
سمیرا پور دانشگاه بیرجند
علیرضا پویا دانشگاه فردوسی مشهد
حسن جعفریانی دانشگاه بجنورد
احمد جوان جعفری بجنوردی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی
علیرضا چیت سازیان دانشگاه تهران
علیرضا حدادیان دانشگاه فردوسی مشهد
محمدصادق حسن زاده دانشگاه پیام نور گیلان
رضوان حسین قلی زاده دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود حسینی امیری دانشگاه پیام نور
سیده منصوره حسینی رباط دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی حقیقی کفاش دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حکاک دانشگاه لرستان
علی حمیدی زاده پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمدرضا حمیدی زاده دانشگاه شهید بهشتی
احمد علی خائف الهی دانشگاه تربیت مدرس
سید حمید خداداد حسینی دانشگاه تربیت مدرس
علی رضا خوراکیان دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه خورشید دانشگاه سمنان
حسن دانایی فرد دانشگاه تربیت مدرس
حبیب اله دعائی موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اسرار
مسعود دهقانی دانشگاه ولایت
ابراهیم رجب پور دانشگاه خلیج فارس بوشهر
علیرضا رجبی پورمیبدی دانشگاه یزد
مرتضی رجوعی دانشگاه امام رضا
فریبرز رحیم نیا دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رحیمی  
مهران رضوانی دانشگاه تهران
یوسف رمضانی  دانشگاه گروه مدیریت مجتمع آموزش عالی گناباد
رضا زارع دانشگاه پیام نور بوشهر
عادل زاهد بابلان  
سیما ساغروانی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب الله سالارزهی دانشگاه زاهدان
کمال سخدری دانشگاه تهران
مرتضی سلطانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
مصطفی سلیمی فر دانشگاه فردوسی مشهد
روح اله سهرابی دانشگاه بوعلی سینا همدان
میر علی سید نقوی دانشگاه علامه طباطبایی
حسنعلی سینایی دانشگاه اهواز
علی شائمی برزکی دانشگاه اصفهان
رضا شافعی دانشگاه کردستان
محمدرضا شجاعی

دانشگاه شهید بهشتی

بختیار شعبانی ورکی دانشگاه فردوسی مشهد
سلاله شهوازیان دانشگاه امام جواد"ع"یزد
محمد شیخ زاده دانشگاه بجنورد
علی شیرازی  دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شیربگی  دانشگاه کردستان
سمانه صادقیان موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران
سعید صحت دانشگاه علامه طباطبایی
علی صفری دانشگاه اصفهان
مریم طهرانی دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
حسن عابدی جعفری دانشگاه تهران
معصومه عارف موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عطار
معصومه عربشاهی  دانشگاه امام رضا ( ع )
فاطمه عیدی دانشگاه پیام نور
احمد عیسی خانی دانشگاه قزوین
سید مرتضی غیور باغبانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
حامد فاضلی دانشگاه پیام نور
محمد مهدی فراحی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن فرهادی نژاد دانشگاه سمنان
امیرمحمد فکور ثقیه دانشگاه فردوسی مشهد
مرجان فیاضی دانشگاه تهران
معصومه قاسمی شمس دانشگاه علامه طباطبائی تهران
داود قرونه دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کارشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه کاظمی  
مصطفی کاظمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی کاظمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمدرضا کریمی مزیدی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
آذر کفاش پور دانشگاه فردوسی مشهد
سارا کهربایی  
گودرزوند چگینی  
سمانه لاجوردی  
زهرا محمدزاده موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بینالود
حامد محمدی شهرودی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد مدهوشی دانشگاه مازندران
محسن مرادی دانشگاه امام رضا (ع)
مهدی مرادی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا مرتضوی دانشگاه علامه طباطبائی
مرضیه مروتی دانشگاه زابل
اصغر مشبکی دانشگاه تربیت مدرس
ناصر مطهری فریمانی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا مقدسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
غلامرضا ملک زاده دانشگاه فردوسی مشهد
یعقوب مهارتی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مهرآیین (لگزیان) دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد موسوی جد دانشگاه کردستان
سیدحبیب اله میرغفوری دانشگاه یزد
سید محمد میرکمالی دانشگاه تهران
زهرا ناجی عظیمی دانشگاه فردوسی مشهد
شمس الدین ناظمی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا نجف بیگی  
محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا نیکخواه فرخانی دانشگاه بجنورد
مصطفی هادوی نژاد دانشگاه ولی عصر (عج)
وجیهه هوشیار موسسه غیرانتفاعی عطار