نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی شناسه پژوهشگر (ORCID)
حبیب ابراهیم پور ebrahimpourh@yahoo.com  
الهام ابراهیمی ebr.elham@gmail.com  
مهدی ابراهیمی نژاد ebrahimi.nejad@uk.ac.ir 0000-0002-4095-0583
مهدی ابزری mabzari32@yahoo.com  
سلیمان احمدزاده so_ahmadzadeh@yahoo.com  
آرمان احمدی زاد a.ahmadizad@uok.ac.ir  
قاسم اسلامی gh.eslami@um.ac.ir  
احمدرضا اصغرپور ماسوله asgharpour@um.ac.ir  
حسین افخمی روحانی afkhami@um.ac.ir 0000000261530318
محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com  
مجتبی امامی smemami@gmail.com  
مجتبی امیری mamiry@ut.ac.ir  
مقصود امین خندقی aminkhandaghi@um.ac.ir  
علیرضا امینی alirezaamini@shirazu.ac.ir  
عبدالمجید ایمانی abdolmajidimani@gmail.com  
محمدرضا آهنچیان rezaahanchian@gmail.com  
محمدعلی باقرپور bagherpour@um.ac.ir 0000-0002-0255-0810
روح الله باقری rbagheri@um.ac.ir  
مجتبی بذرافشان مقدم bazrafshan@um.ac.ir  
جواد بقائی راوری baghaee@um.ac.ir  
اکبر بهمنی bahmani.akbar@gmail.com  
حسن بودلایی hasanbodlaei21@gmail.com  
سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir  
علیرضا پویا alirezapooya@um.ac.ir 0000-0001-6000-3535
هادی تیموری hadi_teimouri@yahoo.com  
حسن جعفریانی h.jafariani@gmail.com  
محمدجواد جمشیدی mj.jamshidi@razi.ac.ir  
احمد جوان جعفری بجنوردی ajavan55@gmail.com  
علیرضا چیت سازیان achitsazian1361@gmail.com  
عباسعلی حاج کریمی a_hajikaremi@sbu.ac.ir  
علیرضا حدادیان hadadian@um.ac.ir  
تورچ حسن زاده tooraj.hassanzadeh@yahoo.com  
محمدصادق حسن زاده sa_hassanzadeh@yahoo.com  
مهدی حسین پور mahdi.hosseinpour65@gmail.com 0000-0002-6800-402X
رضوان حسین قلی زاده r.h.gholizadeh@gmail.com  
سید یعقوب
حسینی hossainee@yahoo.com  
سیده منصوره حسینی رباط se_ho484@mail.um.ac.ir  
مهدی حقیقی کفاش haghighi111@yahoo.com  
محمد حکاک md_hakkak@yahoo.com  
محمدرضا حمیدی زاده m-hamidizadeh@sbu.ac.ir  
علی حمیدی زاده hamidizadeh@ut.ac  
زهیر حیاتی zouhayr2006@yahoo.com  
احمد علی خائف الهی khaefelahi@modares.ac.ir  
سید حمید خداداد حسینی khodadad@modares.ac.ir  
حامد خراسانی طرقی hamed_khorasan@yahoo.com  
علی رضا خوراکیان a.khorakian@um.ac.ir  
صدیقه خورشید mar_70709565@yahoo.com  
حسن دانایی فرد hdanaee@modares.ac.ir  
علی داوری ali_davari@ut.ac.ir 0000-0002-3304-8970
حسن درویش dr_darvish@pnu.ac.ir  
بهروز دری b-dorri@sbu.ac.ir  
حبیب اله دعائی doaei@um.ac.ir  
مسعود دهقانی m.dehghani@velayat.ac.ir  
ابراهیم رجب پور e.rajabpour@pgu.ac.ir  
علیرضا رجبی پورمیبدی rajabipoor@yazd.ac.ir  
مرتضی رجوعی mortezarojui@gmail.com  
فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir  
حمید رحیمی dr.hamid.rahimi@gmail.com  
حسین رحیمی کلور hrk6809@gmail.com  
مهران رضوانی m.rezvani@ut.ac.ir  
یوسف رمضانی y.ramezani@gonabad.ac.ir  
سید علیقلی روشن salirowshan@gmail.com  
رضا زارع rezazare@pnu.ac.ir  
حسن زارعی متین hmatin@ut.ac.ir  
محمدرضا زالی mrzali@ut.ac.ir  
عادل زاهد بابلان zahed@uma.ac.ir  
محمد جواد ساعی mj-saei@um.ac.ir  
سیما ساغروانی sima_s111@yahoo.com  
سلمان ساکت saket_salman@yahoo.com  
حبیب الله سالارزهی salarzehi@gmail.com  
رضا سپهوند sepahvand.r@lu.ac.ir  
کمال سخدری ksakhdari@gmail.com  
مرتضی سلطانی mortezasoltanee@ut.ac.ir  
مصطفی سلیمی فر mostafa@um.ac.ir  
روح اله سهرابی sohrabi258@yahoo.com  
علی سیبویه alisibevei@gmail.com  
میر علی سید نقوی asnagavi@yahoo.com  
حسنعلی سینایی ha_sinaei@yahoo.com  
رضا شافعی shafeai@yahoo.com  
علی شائمی برزکی shaemi@ase.ui.ac.ir  
محمدرضا شجاعی m.reza_shojaei@yahoo.com  
محمد صادق شریفی راد ili_teacher@yahoo.com  
بختیار شعبانی ورکی bshabani@ferdowsi.um.ac.ir  
سلاله شهوازیان s.shahvazian@iju.ir  
محمد شیخ زاده dr.sheikhzadeh@gmail.com  
علی شیرازی a-shirazi@um.ac.ir  
ناصر شیربگی nshirbagi@uok.ac.ir 0000-0001-8770-4227
منصور صادقی مال امیری sadmansoor@gmail.com  
سمانه صادقیان sa.sadeghian@mail.um.ac.ir  
مهدی صالحی mehdi.salehi@um.ac.ir  
جواد صالحی فدردی j.s.fadardi@um.ac.ir  
سعید صحت sehhat@yahoo.com  
حسین صفرزاده hos.sarafizadeh@iauctb.ac.ir  
علی صفری a.safari@ase.ui.ac.ir  
غزاله طاهری عطار taheriattar@ut.ac.ir  
مسعود طاهری لاری masoudtaherilari@yahoo.com  
مریم طهرانی mtehrani_mt@yahoo.com 0000-0002-0845-0773
میثم ظهوریان ابوترابی zohurian.m@gmail.com  
حسن عابدی جعفری h_abedijafari@yahoo.com  
معصومه عارف m.aref@attar.ac.ir 0000-0001-8291-9552
معصومه عربشاهی marabshahi@imamreza.ac.ir  
حمید رضا عریضی سامانی dr.oreyzi@edu.ui.ac.ir  
فاطمه عیدی eidi50@yahoo.com  
احمد عیسی خانی a.esakhani@gmail.com  
رمضان غلامی gholami2520@gmail.com  
سید مرتضی غیور باغبانی s.ghayour@yahoo.com  
حامد فاضلی fazelihamed8@gmail.com  
علیرضا فتحی زاده a_fathii@yahoo.com  
محمد مهدی فراحی mfarahi@um.ac.ir  
محسن فرهادی نژاد farhadi@semnan.ac.ir  
امیرمحمد فکور ثقیه amf@um.ac.ir  
مرجان فیاضی mfayyazi@ut.ac.ir  
معصومه قاسمی شمس masoomeh.shams68@yahoo.com  
داود قرونه d.ghoroneh@um.ac.ir  
کارشکی کارشکی kareshki@um.ac.ir  
صدیقه کاظمی bmahram@um.ac.ir  
مصطفی کاظمی kazemi@um.ac.ir 0000-0002-5084-5752
مهدی کاظمی mehdykazemi@gmail.com  
سیدحسین کاظمی h.kazemi@modares.ac.ir  
مهدی کرمانی m-kermani@um.ac.ir  
مرتضی کرمی mor.karami@gmail.com  
احمدرضا کریمی مزیدی alef.karimi@gmail.com 0000-0002-4052-2861
آذر کفاش پور kafashpor@um.ac.ir 0000-0003-3539-855X
امین رضا کمالیان kamalian2002@yahoo.com  
سارا کهربایی sara.kahrobaei@alumni.um.ac.ir  
  گودرزوند چگینی goodarzvand@iaurasht.ac.ir  
سمانه لاجوردی lajevardi2016@gmail.com  
زهرا محمدزاده zmohamadzadeh@yahoo.com  
حامد محمدی شهرودی hamed.mohammadi2020@gmail.com  
مهرداد مدهوشی mmadhoshi@yahoo.com  
مهدی مرادی mhd_moradi@um.ac.ir  
محسن مرادی momoradi2010@yahoo.com  
سعید مرتضوی mortazavi@um.ac.ir 0000-0002-2137-2300
مرضیه مروتی morovatim@yahoo.com  
اصغر مشبکی moshabak@modares.ac.ir  
علی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com  
ناصر مطهری فریمانی n.motahari@um.ac.ir  
غلامرضا معمارزاده طهران gmemar@gmail.com  
علیرضا مقدسی alireza_moghaddasi@yahoo.com 0000-0001-5622-532X
غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir  
یعقوب مهارتی maharati@um.ac.ir 0000000274262711
محمد مهرآیین m-lagzian@um.ac.ir  
سید محمد موسوی جد sm.moosavi@uok.ac.ir  
میر هادی مؤذن جمشیدی jamshidi.hadi@pnu.ac.ir  
وحید میرزایی dr_mirzaei@bojnourdiau.ac.ir 0000-0002-6228-2707
سیدحبیب اله میرغفوری mirghafoori@yazd.ac.ir 0000-0001-5362-6590
سید محمد میرکمالی mkamali@ut.ac.ir  
زهرا ناجی عظیمی zahranaji@yahoo.com  
شمس الدین ناظمی nazemi_shm@um.ac.ir  
محسن نوغانی mohsennoghani@yahoo.com  
زهرا نیکخواه فرخانی nikkhah.hrm@gmail.com  
مصطفی هادوی نژاد hadavi@vru.ac.ir  
وجیهه هوشیار v.hoshyar@attar.ac.ir  
محمد حسین ودیعی نوقابی mhvadeei@um.ac.ir  
سهراب یزدانی yazdani78@yahoo.com  
نورمحمد یعقوبی yaghoobi@hamoon.usb.ac.ir  
علی یوسفی yousofi@um.ac.ir