• آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دفتر نشریات علمی، پژوهش نامه مدیریت تحول، کد پستی: 9177948951
  • تلفن:    6309-3880 (51) 98+
  • فاکس: 7393-3880 (51) 98+
  • ایمیل: manage.r@um.ac.ir

کاربران محترم

جهت تماس با دفتر نشریه می توانید از ساعت 9 تا 12 هر روز از شنبه تا چهارشنبه با شماره تماس 38806309 تماس حاصل فرمایید و در صورت عدم برقراری ارتباط به پست الکترونیکی نشریه پیام ارسال فرمایید.

با تشکر

 


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image