نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی بینالود

چکیده

متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می‌توانند با دارایی‌های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند. با این حال، چشم انداز قانونی کسب و کارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هر روز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب و کارها را هم از نظر محتوا و هم از نظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تاثیر قرار خواهد داد. لذا شناسایی چالش های حقوقی کسب و کارها در این فضای رو به رشد ضروری است. هدف این پژوهش بررسی چالش‌های قانونی مرتبط با متاورس در فضای کسب و کار و شناسایی و ارائه برخی راه‌حل‌های بالقوه برای پرداختن به آن چالش ها است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بوده و جامعه آماری صاحب نظران حقوق تجارت هستند که با فضای متاورس آشنایی دارند. پس از سه مرحله رفت و برگشت نظرات در قالب پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نظرات 15 نفر از صاحبنظران با استفاده از روش دلفی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که چالش های اصلی شناسایی شده در حوزه حقوق کسب و کارها در متاورس به ترتیب اهمیت شامل حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، صلاحیت قضایی، جرایم سایبری، شرایط خدمات و هویت مجازی است. در بخش پیشنهادات، بر نیاز به رویکردهای بین رشته‌ای برای درک چالش‌های حقوقی متاورس و اهمیت ایجاد قوانین، مقررات و سیاست‌های خاص که منافع رقابتی ذینفعان مختلف را متعادل می‌کند، تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the legal challenges of businesses in Metaverse using the Delphi method

نویسندگان [English]

  • mohsen lal alizadeh 1
  • zahra mohamadzadeh 2

1 payam noor assistant professor

2 binalood

چکیده [English]

Metaverse is a virtual space where users can interact and trade with digital assets. However, the legal challenges of businesses in the Metaverse is still evolving and new dimensions are being added every day. Metaverse will affect businesses fundamentally both in terms of content and in terms of the processes of implementing activities. Therefore, it is necessary to identify the legal challenges of businesses in this growing environment. The purpose of this research is to examine the legal challenges related to Metaverse in the business environment and to identify and provide some potential solutions to address those challenges. The research method is descriptive and analytical.The statistical population are academic business law experts who are familiar with Metaverse. After three rounds of surveys in the form of a questionnaire, using the purposeful sampling method, the viewpoints of 15 experts were analyzed using the Delphi method in SPSS software. The results of the surveys indicate that the main challenges identified in the field of business law in Metaverse, in order of importance, include intellectual property rights, privacy, jurisdiction, cybercrimes, terms of service, and virtual identity. In the recommendations section, the need for interdisciplinary approaches to understand the legal challenges of the metaverse and the importance of creating specific laws, regulations, and policies that balance the competing interests of various stakeholders are emphasizes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaverse
  • intellectual property
  • privacy
  • legal and judicial competence
  • commercial
CAPTCHA Image