مقاله پژوهشی
مرور نظام‌مند مفهوم‌پردازی‌ها و عوامل بازدارنده و پیش‌برنده تغییر در سازمان‌های خانوادگی

طاهره عبادی؛ سیدحسین کاظمی؛ حسن دانایی فرد

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82388.1431

چکیده
  به‌رغم اینکه معمولاً سازمان­های خانوادگی در حاشیه پژوهش­های مدیریت قرار گرفته­اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین­المللی دارند. ازاین­رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده­ای به تمایزات این سازمان­ها با سازمان­های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه­های مورد‌توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر رهبری متناقض‌نما بر خلاقیت با نقش میانجی خودکارآمدی خلاقانه و هویت‌یابی با رهبر و نقش تعدیل‌گر فشار بارکار و نیاز کارکنان به ثبات شناختی

فاطمه قربانی؛ قاسم اسلامی؛ حسین افخمی روحانی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 44-89

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84785.1489

چکیده
  در عصر کنونی که سازمان­ها با محیط رقابتی جهانی روبه­رو هستند، نیاز به خلاقیت­ به‌شدت در فضای کاری احساس می‌شود. سازمان­ها برای حرکت در این مسیر پر از چالش و بقا در این فضای رقابتی نباید بر شیوه­های قدیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای حال حاضر سازمان نیست پافشاری کرده و باید از شیوه­های خلاقانه برای انجام کارها در سازمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه روند تغییر نظام معنایی کارمندان ناشی از فعالیت گفتمانی مدیر

سعید صحت؛ مهدی یزدان‌شناس؛ حامد دهقانان؛ امیر صفری مقدم

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 90-113

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.80336.1390

چکیده
  تغییر سازمانی همواره از مسائل پر چالش مدیران بوده است. شرکت‌هایی که نمی‌توانند با تغییرات همراه شوند نابود می‌شوند. کارمندان به‌عنوان یکی از عوامل موفقیت یا شکست پیاده‌سازی استراتژی مطرح بوده‌اند و لزوم همراه سازی کارمندان بر کسی پوشیده نیست. کارمندان بر مبنای نظام معنایی خود، پدیده‌ها و اتفاقات را تعبیر و تفسیر می‌کنند. معنا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی: رویکرد فراتحلیل

سعید نوراللهی؛ سیروس قنبری

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 114-146

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.85077.1502

چکیده
  امروزه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌منظور به اشتراک‌گذاری دانش و نوآوری‌های خود و صنایع به‌منظور کسب نوآوری‌های تولید شده توسط دانشگاه از استراتژی مرزگستری بهره می‌گیرند و از این طریق نیازهای یکدیگر را تأمین می‌نمایند؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مرزگستری و نوآوری شکل می‌گیرد. ازاین‌رو هدف این پژوهش واکاوی نقش مرزگستری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایداری تغییرات سازمانی در بانک‌های خصوصی ایران: راهبردها و پیامدها

محمد صادق دادمهر؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 147-188

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81906.1416

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد اجرای تغییر در سازمان‌ها همیشه آن‌طور که رهبران تغییر فرض می‌کنند، فرایند ساده‌ای نیست و فقط تعداد محدودی از سازمان‌ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. درواقع بیشتر سازمان‌ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد، ناکام مانده‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش‌های حقوقی کسب‌وکارها در متاورس به روش دلفی

محسن لعل علیزاده؛ زهرا محمدزاده

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 189-215

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.85022.1499

چکیده
  متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می‌توانند با دارایی‌های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند؛ اما چشم‌انداز قانونی کسب‌وکارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هرروز ابعاد جدیدی به آن افزوده می‌شود. متاورس کسب‌وکارها را هم ازنظر محتوا و هم ازنظر فرایندهای اجرای فعالیت‌ها به شیوه بنیادین تحت تأثیر قرار خواهد داد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی سبز

محبوبه نیکخصال؛ محمد حسن شکی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 216-237

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82665.1440

چکیده
  هدف از این مقاله مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل­گر مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه علوم پزشکی بابل است. روش تحقیق کمی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل (6400 نفر) بود. روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله­ای است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمارآمیز در سازمان‌های دولتی با رویکرد FCM

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 238-272

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84834.1491

چکیده
  ‌سبک رهبری استثمارآمیز از سبک‌های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می­پردازند، موجب بروز آسیب­های فردی، گروهی و سازمانی می­گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان‌های دولتی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عجین‌شدن با برند در صنعت هتلداری: نقش مسئولیت اجتماعی سازمانی، اعتماد برند و هویت‌یابی برند

جمشید سالار؛ رمضان غلامی اواتی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 273-301

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82973.1447

چکیده
  عجین‌شدن با برند، امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بازاریابی شناخته می‌شود. عجین‌شدن با برند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت‌ها می‌شود و عملکرد آن‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، شرکت‌ها به دنبال شناسایی استراتژی‌های مناسبی برای افزایش عجین‌شدن مشتریان با برندهای خود هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران

حسین علی نجفی؛ ناصر پورصادق؛ حامد رحمانی

دوره 15، شماره 2 پاییز و زمستان 1402 ، بهمن 1402، صفحه 302-339

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.83151.1463

چکیده
   رهبری، رویکردی است در حوزه سازمان و مدیریت که به دلیل تنوع در برداشت­ها عمدتاً به گونه رهبر- محور ارائه شده و نقش پیروان و زمینه در معادله رهبری نادیده انگاشته شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان­­­های دولتی ایران است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. برای استخراج ابعاد و طراحی مدل از روش فراترکیب ...  بیشتر