نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر توسعه منابع انسانی

چکیده

تغییر سازمانی همواره از مسائل پر چالش مدیران بوده است. شرکت‌هایی که نمی‌توانند با تغییرات همراه شوند نابود می‌شوند. کارمندان بعنوان یکی از عوامل موفقیت یا شکست پیاده‌سازی استراتژی مطرح بوده‌اند و لزوم همراه سازی کارمندان برکسی پوشیده نیست.کارمندان بر مبنای نظام معنایی خود، پدیده‌ها و اتفاقات را تعبیر و تفسیر می‌کنند. معنا بخشیدن کارمندان به رویدادها از مسیر نظام معنایی آنها عبور می‌کند و پاسخ آنها به تغییر(مقاومت، پذیرش و دفاع) برگرفته از همین برداشت‌های اوست. فعالیت‌های گفتمانی رهبر در جهت دهی به این نظامات معنایی نقش مهمی دارد. این مقاله با تاکید بر نقش روایت‌های رهبر در بیان ابهامات و فرآیند تغییر و نتیجه آن، سعی در فهم و مقایسه فرآیند تغییر نظام معنایی کارمندان با مدل تغییر لوین بعنوان یکی از مطرح‌ترین مدل‌های تغییر دارد. در پژوهش حاضر با تحلیل روایت و تحلیل مضمون، مضامین روایات شناسایی شده از متن فعالیت گفتمانی مدیر، با نگاه به تئوری لوین تحلیل و نشان داده شد که تغییر در نظام معنایی کارمندان هم از فرآیندی مشابه تئوری لوین پیروی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

process of changing the construction meaning of employees due to the manager's discursive activity

نویسنده [English]

  • Amir safari Moghadam

hr manager

چکیده [English]

Organizational change has always been one of the most challenging issues for leaders. Companies were not adopted with change would perish. Employees have been mentioned as one of the success or failure factors of strategy implementation, and the necessity of accompanying employees is important. Employees interpret and interpret phenomena and events based on their construction meaning. Employees sensemaking to events passes through their construction meaning and their response to change (resistance, acceptance and defense) is derived from their perceptions. The discursive activities of the leader play an important role in directing these sensemaking. Discursive activities include a wide range of behaviors that convey meaning, from language, text. The process of changing sensemaking has been focused by many. Emphasizing the role of the leader's narratives in expressing the ambiguities and the change process and its result, this article tries to understand and compare the change process of the employees' sensemaking with Levin's change model as one of the most prominent change models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Construction Meanings"
  • " Content analysis"
  • "Narrative analysis"
  • " Lewin’s theory of change"
CAPTCHA Image