هزینه چاپ از سامانه به صورت آنلاین
پرداخت گردد
.- فایل با فرمت نهایی چاپ (طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)- چکیده مبسوط فارسی و لاتین در یک فایل باشد  تعداد کلمات چکیده مبسوط و بخش های آن طبق
فرمت باشد
(طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)نام و ترتیب نویسندگان بدون تغییر و فایل ها با فرمت word باشد.ممکن است نویسندگان محترم قبلا فایل ها را
ارسال فرمودند اما بعد بررسی مشخص شده که دستور العمل و فرمت رعایت نشده است مجدد
بازنگری و ارسال شود
.

نویسنده مسئول آدرس پست
الکترونیکی دانشگاهی خود را در مقاله درج فرمایند
.

مقاله پژوهشی
واکاوی چالش‌های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM)

حسن دانایی فرد؛ حسین کاظمی؛ مهسا کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.81350.1405

چکیده
  امروزه ظهور و گسترش فناوری‌های دیجیتال، دولت‌ها را به سمت استفاده از فناوری‌ها برای بهبود خدمات عمومی و کیفیت اداره امور عمومی سوق داده است؛ چرا که در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان‌های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان و به منظور جلوگیری از داروینیسم دیجیتال به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. تحول دیجیتال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه مدل ارزیابی فرصت‌کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان

حسین مقدم کیا؛ حیدر امیران؛ عبدالله کولوبندی؛ محمدرضا کابران زاده قدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.87752.1566

چکیده
  زمینه و هدف: فرصت کارآفرینی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بالقوه امکان‌پذیر و سودجویانه می‌توان دید که محصول یا خدمات جدید نوآورانه‌ای را به بازار ارائه می‌دهد. بنابراین ارزیابی مناسب فرصت‌های کارآفرینی می‌تواند به بالا رفتن احتمال موفقیت سازمان و کسب‌و کار منجر شود. بر همین اساس هدف این پژوهش ارایه ارایه الگوی ارزیابی فرصت‌کارآفرینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دوسوتوان با نقش میانجی سرمایه فکری (نمونه پژوهش: مدیران شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد)

معصومه عربشاهی؛ محیا اسحق زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.83662.1468

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دو سوتوان با نقش میانجی سرمایه فکری بوده‌است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با تعداد 153 نفر است؛ با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس و بر اساس فرمول کوکران، 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل اعتماد سازمانی با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

آرزوسادات هاشمی امین؛ غلامرضا ملک زاده؛ یعقوب مهارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.86226.1530

چکیده
  اعتماد در سازمان به سه دسته اعتماد فردی، اعتماد بین‌فردی و اعتماد سازمانی تقسیم می‌شود. با وجود اینکه برخی از تحقیقات پیشین به بررسی اعتماد در سازمان، علی‌الخصوص اعتماد بین‌فردی پرداخته‌اند، تحقیقی که به طور خاص به اعتمادسازمانی، به معنی اعتماد کارکنان به سازمان بپردازد، کمتر دیده می‌شود و نبود مدل اعتماد سازمانی، بالاخص در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر قابلیت شبکه‌سازی بر نوآوری دوسوتوان با تأکید بر نقش میانجی‌گری کاربردهای دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات بانکی)

سجاد فارسی؛ روزبه درویشی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.86592.1539

چکیده
  امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان جایگاه ویژه‌ای در شکوفایی اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها بویژه فعالان حوزه فناوری اطلاعات بانکی همواره با تغییر سلیقه مشتریان مواجه بوده و از طرفی نیازمند ارتقاء نوآوری در جهت بهبود مستمر خود هستند. یکی از راه‌های بهبود نوآوری در این سازمان‌ها بکارگیری دانش و جذب آن از طریق توسعه قابلیت شبکه‌سازی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل افشاگری سازمانی ،در سازمان‌های دولتی (رویکرد کیفی: تحلیل تم)

شهرام پورمحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84001.1473

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر باهدف طراحی مدل افشاگری سازمانی در سازمان‌های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی، ازلحاظ رویکرد پیمایشی-توسعه‌ای، و ازلحاظ نوع، کیفی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و مشاورین مجرب منابع انسانی و مدیریت دولتی بودند که بر اساس ...  بیشتر