هزینه چاپ از سامانه به صورت آنلاین
پرداخت گردد
.- فایل با فرمت نهایی چاپ (طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)- چکیده مبسوط فارسی و لاتین در یک فایل باشد  تعداد کلمات چکیده مبسوط و بخش های آن طبق
فرمت باشد
(طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)نام و ترتیب نویسندگان بدون تغییر و فایل ها با فرمت word باشد.ممکن است نویسندگان محترم قبلا فایل ها را
ارسال فرمودند اما بعد بررسی مشخص شده که دستور العمل و فرمت رعایت نشده است مجدد
بازنگری و ارسال شود
.

نویسنده مسئول آدرس پست
الکترونیکی دانشگاهی خود را در مقاله درج فرمایند
.

مقاله پژوهشی
تاثیر فلات‌زدگی شغلی بر قصد ترک سازمان، نقش متغیرهای حمایت سازمانی ادارک شده، یادگیری خودکارآمدی، محوریت کار و متغیرهای تعدیلگر قدرت تحمل ابهام و مربیگری

علیرضا صارمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2022.68312.1027

چکیده
  هر چند در ادبیات به عوامل تاثیرگذار بر قصد ترک سازمان توجه کافی شده است، اما به فلات شغلی به شکلی منسجم و در قالب یک مدل توجه چندانی نشده است، حتی زمانی که کارمندان در پست‌های خود برای مدت زیادی می‌مانند و احتمال پیشرفت یا افزایش مسئولیت‌های شغلی کم است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فلات شغلی و تاثیر آن بر قصد ترک سازمان، با ...  بیشتر