هزینه چاپ از سامانه به صورت آنلاین
پرداخت گردد
.- فایل با فرمت نهایی چاپ (طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)- چکیده مبسوط فارسی و لاتین در یک فایل باشد  تعداد کلمات چکیده مبسوط و بخش های آن طبق
فرمت باشد
(طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)نام و ترتیب نویسندگان بدون تغییر و فایل ها با فرمت word باشد.ممکن است نویسندگان محترم قبلا فایل ها را
ارسال فرمودند اما بعد بررسی مشخص شده که دستور العمل و فرمت رعایت نشده است مجدد
بازنگری و ارسال شود
.

نویسنده مسئول آدرس پست
الکترونیکی دانشگاهی خود را در مقاله درج فرمایند
.

مقاله پژوهشی
1. طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران با رویکرد دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  در دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. بر یکی از روشهایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی از جمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت هستند ...  بیشتر