پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر

طراحی الگوی هویت‌سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

وحید فتاحی سرند؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 233-258

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.30001.0

چکیده
  چکیدههدف این تحقیق طراحی الگوی هویت‌سازمانی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران است. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی بوده است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی هویت‌سازمانی استفاده شده است. در این بخش از خبرگان آشنا به موضوع هویت‌سازمانی شامل مدیران ارشد شرکت تراکتورسازی ایران استفاده شده است. ...  بیشتر

طراحی الگوی مدیریت جانشین پروری با رویکرد داده بنیاد

محمود دانیالی ده حوض؛ سید محسن علامه؛ علی صفری

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 105-140

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i1.61676

چکیده
  در ادبیات موجود درباره جانشین پروری چارچوب نظری جامع و کاملی که مورد توافق همگان باشد، وجود ندارد؛ لذا هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت جانشین­پروری در صنعت پتروشیمی ایران می‌باشد. برای نیل به این هدف، از روش نظریۀ داده­بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و سرپرستان شرکت پتروشیمی تندگویان ماهشهر می­باشد. داده­های ...  بیشتر