مقاله پژوهشی
شناسایی ارتباط میان سبک‌شناختی تصمیم‌گیری و رفتار کاری نوآورانه

امین هاشمی؛ عبدالله جاسبی؛ علی بنیادی نائینی؛ محمدرضا دلیری

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.74795.1245

چکیده
  مطالعه سیر تحولات در سازمان‌های کنونی از غلبه روند‌های جدید بر فضای کسب‌وکارها حکایت دارد که در آن نوآوری عامل اصلی پیشرفت و رقابت‌پذیری تلقی می‌شود. در این میان کارکنان به‌عنوان آغازگران فرآیند نوآوری، از نقشی مهم در پیشبرد و اجرای سیاست‌های نوآورانه در سازمان‌ها برخوردارند. سبک‌های شناختی عامل ایجاد تمایز در افراد بوده و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی پیشایندها و پسایندهای پرسه زنی اینترنتی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مریم طهرانی؛ یوسف وکیلی؛ محمدباقر کمبرانی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 42-83

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.79305.1363

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای پرسه­زنی اینترنتی در سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات آمیخته است. در بخش کیفی نیز از روش فراترکیب استفاده گردید. به این منظور مطالعات انجام‌ شده در زمینة پیشایندها و پسایندهای پرسه­زنی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین نقش امنیت روان‌شناختی زنان در رابطه میان پنهان‌کاری دانش، عملکرد شغلی و رفتارهای یاری‌رسان: نقش تعدیل‌گری بدبینی سازمانی

قاسم اسلامی؛ مریم رحیم نیا؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 84-120

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.74809.1263

چکیده
  زنان به­عنوان نیمی از جمعیت نقش قابل‌توجهی در پیشرفت جامعه ایفا می­کنند. حضور زنان در سال­های اخیر در سازمان­های دولتی به‌طور چشم­گیری افزایش پیدا کرده است. برای دستیابی به سازمانی که کمترین آسیب­ها را از پنهان­کاری دانش می­بیند، می­توان با ایجاد جوّی مبتنی بر امنیت روان‌شناختی، پنهان­کاری را به حداقل رساند و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی نوآورانه بانکداری اجتماعی مبتنی بر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران

علی محمودی؛ عباس خمسه؛ مهرداد حسینی شکیب

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 121-149

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.79121.1358

چکیده
  توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیز کشورها به منابع اطلاعاتی و ارتباطی برخط، بانک‌ها را با توجه به جایگاه استراتژیکی که در صنعت مالی دارند، در سال‌های اخیر از فضای سنتی به بستر بانکداری مبتنی بر زیرساخت‌های متمرکز و فرا شعبه­ای سوق داده است. مفهوم بانکداری اجتماعی با تکیه بر ارتقاء فناوری و داده محوری، فضای جدیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رهبری دوسوتوان بر بازآفرینی شغلی با تأکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و نقش تعدیل‌کننده تبادل اجتماعی سازمان

محمد صادق حسن زاده پسیخانی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ میر حامی مؤذن جمشیدی؛ میر هادی مؤذن جمشیدی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 150-175

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.74936.1249

چکیده
  غیرقابل‌پیش‌بینی شدن و نامشخص بودن شرایط کار، مکانیز­م­های انعطاف‌پذیری و تغییر در کاربردهای فعلی تئوری طراحی شغل را فراهم نموده است؛ ازاین‌رو هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی­گری گرایش کارآفرینانه و تعدیل­گری تبادل اجتماعی سازمان در تأثیرگذاری رهبری دوسو توان بر بازآفرینی شغلی است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگزینی سیستم مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا و رهبری خدمتگزار در ایجاد تعهد عاطفی و توانمندسازی روان‌شناختی

خلیل صفری؛ رمضان غلامی؛ ایمان حکیمی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 176-204

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.78593.1352

چکیده
  بر اساس نظریه تبادل اجتماعی و همچنین نظریه جایگزین‌های رهبری، در صورت وجود زیرساخت‌های لازم، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی می‌تواند جایگزین تأثیر رهبری خدمتگزار در ارتقاء تعهد عاطفی و توانمندسازی روانی کارکنان باشد. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال بررسی جایگاه و تأثیر هر یک از متغیرهای مطرح شده در سازمان استانداری فارس است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در آموزش‌وپرورش

امیر رفسنجانی؛ محمود قربانی؛ الهام فریبرزی

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401 ، اسفند 1401، صفحه 205-228

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.76816.1308

چکیده
  آموزش‌وپرورش یک نهاد اجتماعی است که نقش اساسی در اداره امور جامعه دارد. تداوم بالندگی و بقای آن را با ارتقاء سرمایه فکری و حرکت به سمت نوآوری می‌توان تضمین کرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر، دستیابی به وضعیت موجود هر یک از دو متغیر سرمایه فکری و نوآوری سازمانی و همچنین ارتباط بین این دو متغیر در آموزش‌وپرورش بود. برای انجام تحقیق از ...  بیشتر