مقالات
بررسی نقش تعدیلگر هوش هیجانی در رابطه میان قابلیت های نوآوری و اثربخشی رهبری دانشگاهی

هومن ستاره آسمان؛ سید محسن علامه؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/pmt.v14i1.87855

چکیده
  این پژوهش آمیخته به بررسی تأثیر تعدیلگر هوش هیجانی رهبران بر رابطه میان قابلیت های نوآوری و اثربخشی رهبری دانشگاهی در 5 دانشگاه بزرگ دولتی در شهر تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش 217 نفر مدیر ارشد دانشگاهی شاغل در 5 دانشگاه دولتی منتخب از سطح الف شهر تهران شامل دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تربیت مدرس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توجه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی

محمود عبدالله؛ یعقوب مهارتی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علی رضا خوراکیان

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.70254.1108

چکیده
  امروزه بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند سبب رونق اقتصادی کشورها گردد. با این حال بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط بعد از مدتی دچار بحران شده و از بین می‌روند؛ بنابراین لزوم توجه به عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها مهم و اساسی است. از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها فرهنگ شرکتی و گرایش به کار‌آفرینی است که این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر فلات‌زدگی شغلی بر قصد ترک سازمان، نقش متغیرهای حمایت سازمانی ادارک شده، یادگیری خودکارآمدی، محوریت کار و متغیرهای تعدیلگر قدرت تحمل ابهام و مربیگری

علیرضا صارمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.68312.1027

چکیده
  هر چند در ادبیات به عوامل تاثیرگذار بر قصد ترک سازمان توجه کافی شده است، اما به فلات شغلی به شکلی منسجم و در قالب یک مدل توجه چندانی نشده است، حتی زمانی که کارمندان در پست‌های خود برای مدت زیادی می‌مانند و احتمال پیشرفت یا افزایش مسئولیت‌های شغلی کم است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فلات شغلی و تاثیر آن بر قصد ترک سازمان، با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل چابکی استراتژیک مبتنی بر تمایلات رفتاری مشتریان در صنعت بیمه

محمد امین احمدزاده؛ محسن مرادی؛ محمد رضا مستقیمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.76490.1303

چکیده
  چکیده:هدف: امروزه چابکی سازمانی به عنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان، افزایش بهره‌وری و روحیه کارکنان سازمان، ارتقای سطح تعهدسازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی و رضایت از زندگی در میان کارکنان سازمان مطرح شده است. در فضای کسب وکار غیر قابل پیش بینی و متغیر عصر کنونی، برتری در رقابت، هدف اصلی هر سازمانی است. در چنین شرایطی، کوچکترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان

مجید استیری؛ محمد مهرآیین (لگزیان)

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.69632.1077

چکیده
  امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‎های آکادمیک در حوزه فناوری‎های برتر، شرکت‎های دانش‎بنیان نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‎کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‎ها خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیران (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد)

امیر نیک کار؛ علی شیرازی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.75713.1283

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین تأثیرگذاری سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان و همچنین، تعیین این تأثیرگذاری از طریق متغیر میانجی هوش عاطفی درک شده مدیران است. در این راستا، کلیه کارکنان رسمی شاغل در شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 224 نفر از کارکنان است که بر اساس فرمول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده بر تمایل به سوت زنی

زهرا محمدزاده؛ محسن لعل علیزاده

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.75941.1287

چکیده
  از جمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان، سوت زنی است. اما سوت زنان همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. پژوهش حاضر در قالب دو فرضیه به بررسی اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده کارکنان بر تمایل به سوت زنی آنان پرداخته است. تمایل به سوت زنی برای شش نوع تخلف شامل دزدی، هدر دادن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نقش تعدیل‌گر رهبری اخلاقی در رابطه میان اعتبار بیرونی سازمان و رفتارهای غیر-اخلاقی سازمان‌یار (مورد مطالعه: گروه سایپا)

رضا سپهوند؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.73834.1222

چکیده
  رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار به آن دسته از رفتارهای انحرافی خلاقی گفته می‌شود که به دنبال حداکثر کردن منافع سازمان و ذینفعان از طریق دورزدن قانون و گمراه کردن نهادهای نظارتی و بالادستی است. در این راستا اعتبار بیرونی سازمان شاخص کیفیت سازمان و جهت‌دهنده رفتارهای کارکنان می‌باشد. رفتارهایی که می‌تواند برخلاف اخلاق، اما در جهت ...  بیشتر