اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین نقش میانجی بهبود هزینه روابط خریدار و عرضه‌کننده در شرکت‌های توزیع و پخش

فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد؛ رؤیا عرجون؛ حیدر محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.72292

چکیده
  شرکت‌های توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و می‌توانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینه‌های  خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سلامت روانی کارکنان از طریق بخشودگی میان فردی (مورد مطالعه: شرکت نورد و لوله اهواز)

مهدی نداف؛ هدی پورزارع؛ مژگان باقری

دوره 9، شماره 1 ، مهر 1396، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22067/pmt.v9i1.55516

چکیده
  ازآنجاکه اختلالات رفتاری و روانی منابع انسانی، تأثیر به سزایی بر افت عملکرد سازمانی آن‌ها دارد، پدیده سلامت روانی اهمیت جدی داشته و برنامه‌ریزی برای تأمین بهداشت روانی از سویی به سلامت روانی- اجتماعی کارکنان و از سوی دیگر به پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و تولیدی سازمان کمک می‌نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سلامت ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و پارانوئید (بدگمانی) سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده

نیکتا کاظمی مقدسی؛ محمدرضا ذبیحی؛ غلام عباس شکاری

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 155-180

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.46015

چکیده
  همانند انسان ها، سازمان ها نیز ممکن است سالم یا بیمار باشند. از میان اختلالات روان شناختی در سازمان ها، می توان به پارانوئید سازمانی اشاره کرد که از نگرش های منفی افراد سرچشمه می گیرد. احساس عدالت یا بی عدالتی و همچنین ادراک کارکنان از حمایت های سازمان، می تواند موجب شکل گیری نگرش مثبت یا منفی آن ها شود؛ به گونه ای که بر میزان بدبینی ...  بیشتر

بررسی نقش واسط عدالت سازمانی در رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان اداری دانشگاه تربیت مدرس)

سیده زهرا فاطمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22067/pmt.v6i12.33117

چکیده
  در مطالعات فعلی سازمان و مدیریت این عقیده وجود دارد که مفهوم معنویت و معنویت در کار می تواند پاسخ و راه حلی برای کاهش کارکردهای منفی در سازمان همچون استرس، ترک خدمت و رفتارهای سیاسی در سازمان باشد و پیامدهایی مطلوب همچون افزایش تعهد و رضایت شغلی را در پی داشته باشد. در این راستا عواملی می توانند تقویت کننده اثرگذاری معنویت بر پیامدهای ...  بیشتر

بررسی نقش مقاومت فردی و عدالت سازمانی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی کشور)

محمود جعفرپور؛ سعید صحت

دوره 4، شماره 8 ، مرداد 1391، ، صفحه 71-91

https://doi.org/10.22067/pmt.v4i8.23471

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی مدلی مفهومی از رابطة میان عدالت سازمانی و مقاومت فردی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی، انجام شده است. جهت ارزیابی مدل مفهومی ارائه شده، سه سازمان دولتی، عمومی و خصوصی انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. جامعة آماری این تحقیق نیز متشکل از تمام مدیران و کارکنان سه سازمان مورد مطالعه ...  بیشتر