پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر

بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توجه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی

محمود عبدالله؛ یعقوب مهارتی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علی رضا خوراکیان

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.70254.1108

چکیده
  امروزه بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند سبب رونق اقتصادی کشورها گردد. با این حال بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط بعد از مدتی دچار بحران شده و از بین می‌روند؛ بنابراین لزوم توجه به عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها مهم و اساسی است. از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها فرهنگ شرکتی و گرایش به کار‌آفرینی است که این ...  بیشتر

شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی

احمد شعرباف عیدگاهی؛ محمد مهرآیین؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا پویا

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 109-134

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.67281.0

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی­های شخصیتی کارکنان دانشی  موثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران انجام شده است. روش تحقیق بکاررفته از نوع آمیخته و در مرحله کیفی با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی به دنبال دستیابی به تجربه­های زنده و مستقیم خبرگان حوزه مدیریت دانش بوده است. جامعه آماری مرحله کیفی خبرگان حوزه مدیریت دانش سراسر ایران ...  بیشتر

اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس)

غلامرضا ملک زاده؛ مرضیه ادیب زاده؛ فاطمه شمسی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i1.68012

چکیده
  برقراری تعاملات صحیح و سازنده، از مهارت­های اساسی زندگی اجتماعی محسوب می­شود و به‌عنوان مبنایی برای رشد و پیشرفت انسانی در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه یکی از ویژگی­های انسان سالم توانایی برقراری پیوند مؤثر و سازنده با دیگران است. ازاین‌رو هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیوند بین فردی باکیفیت بالا بر سلامت روانی سازمانی با در ...  بیشتر

هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل

غلامرضا ملک زاده؛ مصطفی کاظمی؛ محمد لگزیان

دوره 5، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 94-124

https://doi.org/10.22067/pmt.v5i10.34894

چکیده
  هوش سازمانی از چالش های اساسی سازمان های نوآور امروز است که به کارگیری آن در دانشگاه های دولتی کشور نیز امری ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل دستیابی به مدلی علت و معلولی، که ابعاد و مؤلفه های مختلف هوش سازمانی دانشگاه-های دولتی ایران را تبیین کند، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت. ازاین رو، با بررسی ادبیات موضوع، ابعاد و مؤلفه های هوش ...  بیشتر