هزینه چاپ از سامانه به صورت آنلاین
پرداخت گردد
.- فایل با فرمت نهایی چاپ (طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)- چکیده مبسوط فارسی و لاتین در یک فایل باشد  تعداد کلمات چکیده مبسوط و بخش های آن طبق
فرمت باشد
(طبق دستورالعمل همه موارد
رعایت شود)نام و ترتیب نویسندگان بدون تغییر و فایل ها با فرمت word باشد.ممکن است نویسندگان محترم قبلا فایل ها را
ارسال فرمودند اما بعد بررسی مشخص شده که دستور العمل و فرمت رعایت نشده است مجدد
بازنگری و ارسال شود
.

نویسنده مسئول آدرس پست
الکترونیکی دانشگاهی خود را در مقاله درج فرمایند
.

مقاله پژوهشی
پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر