مقالات
پدیدارشناسی ماهیت فرصت‌های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیستۀ کارآفرینان در کسب‌وکارهای حوزه سلامت کشور

روزا مهرابی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ کامبیز طالبی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.67028

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پر کردن شکاف بنیادی در باب دوگانگی ماهیت فرصت در مبانی نظری کارآفرینی و ارائه یک تفسیر پدیدارشناسانه از ماهیت فرصت‌های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیستۀ کارآفرینان حوزه سلامت کشور است. روش­شناسی پژوهش پدیدارشناسی هرمنوتیک است. نمونه مورد بررسی متشکل از سیزده کارآفرین در حوزه­های دارویی، تجهیزات پزشکی، زیست­فناوری ...  بیشتر

مقالات
تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

مقالات
بررسی نقش واسط سرمایه فکری در ارتباط بین رهبری تحول‌گرا و ادراک کارکنان از عملکرد کسب ‌وکار

ایمان حکیمی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.65779

چکیده
  مدیریت محیط پویای اقتصادی مستلزم توجه سازمان‌ها به اهمیت توسعه رهبری تحول‌گراست؛ زیرا این رهبران نقش فوق‌العاده‌ای در فرآیند ایجاد سرمایه انسانی و سایر ابعاد سرمایه فکری برای مدیریت و اعمال تغییرات و به‌تبع آن، بهبود عملکرد سازمانی دارند. بااین‌وجود، مطالعات اندکی برای ایجاد یک چارچوب مفهومی برای درک روابط فوق ایجاد شده است. ...  بیشتر

مقالات
بررسی پیامدهای رفتاری معنویت در محیط کار

علی صفری؛ هادی تیموری؛ زهرا قشقایی؛ مهدی آقایی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 81-104

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.61979

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر برخی از متغیرهای رفتار سازمانی همچون شادی سازمانی، رفتار ضد شهروندی و صداقت و اعتماد در بین کارکنان شرکت گاز استان قم انجام شده و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت گاز استان قم که در زمان انجام پژوهش 250 نفر بودند، تشکیل می‌دهند. از این تعداد 200 نفر به روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقالات
بررسی تأثیر پیشرفت شغلی، فلات زدگی شغلی، تعهد عاطفی، دل‌بستگی شغلی و فرسودگی شغلی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت

شهرزاد احمدی؛ محمدعلی نادی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 105-132

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69043

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر پیشرفت شغلی، فلات زدگی، تعهد عاطفی، دل‌بستگی و فرسودگی شغلی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت به روش همبستگی انجام شد. نمونه این پژوهش از بین جامعه آماری کارکنان دانشگاه اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای مبتنی بر سهم به تعداد 291 نفر انتخاب شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری ...  بیشتر

مقالات
نقش تعدیل‌گری حمایت در رابطه بین کار عاطفی و عملکرد شغلی

یوسف رمضانی؛ زهرا کریمی؛ سعید جفا

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.67443

چکیده
  ازآنجاکه رفتار سازمانی نوین و عملکرد سازمانی با پیچیدگی‌هایی روز افزون مواجه است، آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان سازمان­ها با این پیچیدگی‌ها و در نتیجه تلاش در راستای افزایش عملکرد منابع انسانی ضروری است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کار عاطفی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش تعدیل­­گری حمایت سازمانی، حمایت مدیریت و حمایت همکار ...  بیشتر

مقالات
بررسی رابطه متقابل مؤلفه‌های مدیریت دانش و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

سیروس امیرقدسی؛ علی بنیادی نائینی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 153-180

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69617

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه متقابل مؤلفه‌های مدیریت دانش و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با استفاده از روش دیمتل پرداخته است. نوع تحقیق، کاربردی بوده و از بُعد روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تشکیل می‌دهند و حجم نمونه با استفاده از روش حد اشباع نظری ...  بیشتر

مقالات
سمفونی راهبردها: الگوی اثرگذار هم‌آوایی استراتژیک بر عملکرد در بستر فرهنگ و ساختار سازمانی

رحمان غفاری

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.71147

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثرگذاری هم‌آوایی استراتژی سازمان با استراتژی­های بخشی (منابع انسانی، فناوری اطلاعات، مالی، تحقیق و توسعه) بر عملکرد سازمانی با توجه به ساختار و فرهنگ سازمانی همسنگ با استراتژی‌ها، در یک شرکت لبنیاتی انجام شد. رویکرد روش‌شناختی این پژوهش آمیخته بوده و ابتدا با تکنیک تحلیل تم و با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر