مقالات
برازش مدل اثر اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

علیرضا امینی؛ فرزانه ابراهیمی قمصری

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.67395

چکیده
  ازآنجایی‌که مشاغل کنونی به‌قدری پیچیده‌اند که بروز اشتباه در آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اهمیت فهم یادگیری از اشتباه‌های سازمانی نیازی است دوچندان شده است. پژوهش حاضر با تأکید بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان به بررسی اثر اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه بر آن‌ها پرداخته است. جهت بررسی این اثرات در این پژوهش از روش ...  بیشتر

مقالات
بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز در محل کار: نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی کارکنان

محسن فرهادی نژاد؛ سجاد علی کرمی؛ مرضیه عبدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.74034

چکیده
  مطالعات گذشته نشان می­دهند زمانی که رهبران، رهبری تحول­آفرین سبز را اجرا می­کنند، به‌طور مثبتی مسئولیت زیست­محیطی شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی در سازمان حفاظت محیط‌زیست استان ایلام در سال 1397 انجام گرفت. در این پژوهش 130 نفر با ...  بیشتر

مقالات
طرد سازمانی: روایت استعاری یک تبعیدی در سازمان

فاطمه زارع؛ مصطفی هادوی نژاد

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 53-80

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.74588

چکیده
  این پژوهش روایتی استعاری از طرد سازمانی عضوی از اعضای یک سازمان دولتی برای فهم و دریافتی عمیق از این پدیدة رفتاری است. به این منظور، پس از شناسایی مشارکت کنندة پژوهش مبتنی بر روش نمونه گیری نوعی، از ابزار مصاحبه برای گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. برای بازنویسی داستان از فرآیند سه مرحله ای رونویسی، بازرونویسی و ...  بیشتر

مقالات
اعتبارسنجی نشانگر‌ها و ابعاد پایداری سازمانی در دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران

اعظم پهلوان صادق

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.71531

چکیده
  یک سازمان پایدار سازمانی است که تحت شرایط پرفشار به‌طور عالی، مأموریت خود را ایفا نموده و انجام‌وظیفه می­نماید. سازمان­ پایدار ظرفیت انطباق سریع با موقعیت­های تازه و غیرمنتظره را دارد. هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی نشانگر­ها و ابعاد پایداری سازمانی در دانشکده­های مدیریت دانشگاه­های دولتی تهران بود. پژوهش حاضر پیمایشی از نوع مقطعی ...  بیشتر

مقالات
نقش رویکرد سیاسی در شکل‌گیری همکاری استراتژیک میان شرکت‌های تکنولوژی‌محور از دیدگاه نظریۀ نهادی

میرعلی سیدنقوی؛ غدیر شکیباجمال آباد؛ سیدحسین جلالی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.64014

چکیده
  همکاری‌های استراتژیک راهکار اثربخشی برای ارتقای توان رقابتی بنگاه‌های تجاری، به ویژه در میان شرکت‌های کوچک و متوسط تکنولوژی‌محور است، اما شکل‌گیری این همکاری‌ها بدون توجه به محیط نهادی امکان‌پذیر نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رویکرد سیاسی از دیدگاه نظریۀ نهادی در شکل‌گیری همکاری‌های استراتژیک میان شرکت‌های تکنولوژی‌محور ...  بیشتر

مقالات
تبیین نقش میانجی همدلی سازمانی در ارتباط بین داستان‌سرایی و موفقیت سازمانی

اکبر بهمنی؛ رمضان غلامی؛ علیرضا فتحی زاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.79360

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین داستان‌سرایی و موفقیت سازمانی با نقش میانجی همدلی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی شیراز انجام شده است که به‌نوعی از پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می‌شود، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز مشتمل بر 2600 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه‌ای برابر 335 نفر ...  بیشتر

مقالات
تبیین مولفه‌های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه‌های تغییر

هدا جان نثاراحمدی؛ علی شیرازی؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 157-184

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.76789

چکیده
  شکست 70 درصدی تغییرات سازمانی و لزوم سازمان­های امروزی به تغییرات روزافزون، بسیاری از محققان را به این موضوع سوق داده است که دلایل شکست چیست و چه چیزی منجر به موفقیت تغییرات در سازمان می‌شود. با توجه به این­که اقدامات و کارهایی که رهبران در اجرای تغییرات انجام می­دهند، موفقیت یا شکست آن تغییر را تحت تأثیر قرار می­دهد، از این رو هدف ...  بیشتر

مقالات
آمادگی برای تغییر: تبیین نقش تعهد سازمانی، تعهد شغلی و روابط اجتماعی در مکان‌کاری

محمد رضا اردلان؛ فریبرز عرفانی زاده؛ وحید سلطانزاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 185-206

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.73580

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، تعهد شغلی و روابط اجتماعی در مکان کاری با آمادگی برای تغییر در کارکنان است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان می­باشد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، 184 نفر به‌عنوان نمونه آماری جهت مطالعه ...  بیشتر

مقالات
تأثیر طفره‌روی اجتماعی بر عملکرد تیمی با نقش میانجی‌گری سرمایه اجتماعی تیمی

محسن اکبری؛ الهه جهانشاهی؛ محمدرضا دانشور دیلمی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 207-226

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.71897

چکیده
  از گذشته تاکنون پدیده طفره‌روی اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش کارایی تیم­ها مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر طفره‌روی اجتماعی بر عملکرد تیمی در شرکت‌های واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بوده است. به‌علاوه، پژوهش حاضر به نقش میانجی سرمایه اجتماعی تیمی در این رابطه می‌پردازد. ...  بیشتر

مقالات
اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین نقش میانجی بهبود هزینه روابط خریدار و عرضه‌کننده در شرکت‌های توزیع و پخش

فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد؛ رؤیا عرجون؛ حیدر محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.72292

چکیده
  شرکت‌های توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و می‌توانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینه‌های  خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی ...  بیشتر

مقالات
تأثیر تسهیم دانش بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری خودکارآمدی کارکنان

امین نیک پور

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 247-268

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.76138

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تسهیم دانش بر بالندگی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌ خودکارآمدی کارکنان است. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. هم­چنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان شعب تأمین اجتماعی شهر کرمان بوده و تعداد 136 نفر با استفاده از فرمول ...  بیشتر

مقالات
کشف و تبیین ادراکات مدیران بازاریابی از مذاکرات حضوری بین سازمانی

فرید آقاجانی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ مهدی صانعی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 269-294

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.83769

چکیده
  در مورد اهمیت مذاکره در امور مختلفِ مدیریتی تحقیقات متعدد و متنوعی انجام شده است؛ اما به نظر می‌رسد مشکلی که مدیرانِ امروزی با آن دست‌به‌گریبان هستند ناشی از عدم شناخت مذاکره یا ندانستن ماهیت آن نیست بلکه از شیوه به‌کارگیری آن ناشی می‌شود. هدف اصلی مقاله پیش رو این است که ادراک مدیران از مذاکرات حضوری بین سازمانی چیست و این مسئله ...  بیشتر

مقالات
نقش میانجیگری فراموشی سازمانی در رابطه بین سبکهای رهبری و کارآفرینی سازمانی

مهدی امیری؛ مهدی محمدی؛ مصطفی یزدی جوشقانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 295-322

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.72934

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های رهبری تحولی و خدمتگذار با کارآفرینی سازمانی با نقش میانجیگری فراموشی سازمانی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی،288 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه؛ سبک رهبری ...  بیشتر