مقاله پژوهشی
شناسایی تأثیر ویژگی‌های فردی بر رفتارهای دوسوتوانی زمینه‌ای کارکنان

کمال سخدری؛ حسن عابدینی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.31049.0

چکیده
  چکیده با وجود افزایش مطالعات دوسوتوانی سازمانی، کشف فرصت‌های جدید، هم‌زمان با بهره‌برداری از صلاحیت‌های موجود، دانش اندکی در مورد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتارهای دوسوتوانی کارکنان وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه فردی کارکنان (با ابعاد تمایل به نوآوری، ریسک‌پذیری و پیش‌گامی) و اخلاق‌گرایی با دوسوتوانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین تفاوت نسل های کاری در بروز اهمال کاری کارکنان بخش بانکداری

فاطمه سادات وهاب زاده مقدم؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ ناصر میرسپاسی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.71761.1162

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمال‏کاری در نسل­های مختلف کارکنان بخش خدمات صنعت بانکداری است. در این پژوهش از روش کمّی برای تحلیل داده­ها استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها بین 410 نفر از کارکنان بانک­های خصوصی در شهر تهران، از آزمون‏های تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت‏های بین نسلی بهره گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه‌وتحلیل پدیده پس رفت شغلی کارکنان با رویکرد فراترکیب

مهدی علی پور؛ جبار باباشاهی؛ علی حمیدی زاده؛ بقراط رشوند

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 39-64

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.31117.0

چکیده
  چکیده  از مهم‌ترین جلوه‌های زندگی افراد در سازمان مسیر شغلی افراد است. در این مسیر می‌توان حالات مختلف روحی و جسمی و اجتماعی را برای کارکنان متصور شد؛ هریک از این حالات متأثر از انفعالات شغلی کارکنان است. یکی از انفعالات مهم که اغلب پژوهشگران منابع انسانی نیز در خصوص آن سکوت کرده‌اند پدیده پس­رفت شغلی است. از این رو هدف پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تعارض کارکردی و اشتراک دانش بر قابلیت‌های بازاریابی: تحلیل نقش تعدیلگری ارتباطات و شدت تعارض

معصومه عربشاهی؛ رها طمئنی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.70306.1111

چکیده
  چکیده امروزه سازمان‌ها جهت درک و برآوردن نیازهای مشتریان و جلوگیری از گرایش آنان به رقبا، باید آمادگی واکنش به محیط روبه‌رشد رقابتی داشته باشند؛ به‌طوری‌که بتوانند نسبت به برآوردن نیازهای مشتریان و حفظ آنان هوشیاری نشان دهند. ازاین‌رو بسیاری از سازمان‌ها استراتژی‌های خود را در راستای بهبود قابلیت‌های بازاریابی قرار داده‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی

ناصر مطهری فریمانی؛ اعظم مدرس؛ نیلوفر جهان آرا

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 91-124

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.31138.0

چکیده
  چکیده توانایی تشخیص و کسب دانش ضمنی خبرگان در رویۀ مرسوم پویش محیطی، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان­ها محسوب می‌شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که بتوان با کمک آن به دانش ضمنی خبرگان، در جهت شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای سازمانی پی برد. ازاین‌رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  چکیدهچکیدهدر دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. یکی از روش‌هایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورداستفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی ازجمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی در تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی

بلقیس باورصاد؛ شادی جلدانی؛ حسین قزلباش

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 157-184

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.31039.0

چکیده
  چکیده در محیط پیچیده و متلاطم امروزی، هدف اصلی هر کسب‌وکار، دست یافتن به مزیت رقابتی برتر و بهبود عملکرد سازمان است. مهم‌ترین منابعی که می­تواند برای سازمان مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی دانشگاه شهید چمران با در ...  بیشتر

tmj
طراحی الگوی شایسته‌سالاری مدیران شهرداری مشهد با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه تم)

حمیدرضا موحدی زاده؛ سراج‌الدین محبی؛ پروانه گلرد

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 185-205

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.70869.1128

چکیده
  چکیدهکارآیی و اثربخشى مدیران اساساً به شایستگى، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایى‌هاى آن‌ها بستگى دارد؛ به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مدیران، جستجوى پیگیر و تلاش مستمر به‌منظور یافتن و تربیت کسانى که داراى این نوع از شایستگى، توانایى و مهارت باشند که آن‌ها را به مدیرانى مؤثر و رهبرانى مفید تبدیل کند در جریان است. در این تحقیق ...  بیشتر